Sök
Foder
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
9 Aug

Skörden är igång – prioritera rågen

I denna veckan kom då äntligen skörden igång på allvar. Tidigare var det mest höstkorn och en del raps som kom till våra spannmåls anläggningar men nu skördas det många olika grödor samtidigt.
Mycket raps levereras till våra anläggningar men även maltkorn och tidiga höstvete sorter. Kvaliteten ser så här långt bra ut och avkastningen varierar, men många är nöjda med skörden.

Vi skulle gärna se att man prioriterar råg i tröskningen nu. Vi har ett år med generellt sett lägre falltal i rågen än tidigare år. När nu rågen är mogen ser vi att falltalen sjunker snabbt och en del leveranser ligger i närheten av gränsen för brödkvalitet.
Höstvete har fortsatt mycket höga falltal och det är därför ingen panik att tröska veten ur den synpunkten.

Om vattenhalterna tillåter ser vi gärna att rågen skördas kommande dagar före annan spannmål för att rädda brödkvaliteten.