Kontrakt för 2015
Odlingskontrakt
Priser
Mottagningsplatser
Villkor
Kontakta oss
Analysresultat
KLF´s prissättningsalternativ
Följ Matif-börsen
Undvik fusariumtoxiner
Odlingskoncept 2014
Innehållssök

Ange ett sökord i textrutan nedan och klicka på sök.

Kontrakt för skörd 2011

De senaste åren har vi upplevt mycket stora prisfluktuationer på råvaror i allmänhet och på spannmål och oljeväxter i synnerhet.
Vi har under de här åren blivit klart medvetna om att förhållandevis små förändringar i skördeprognoserna snabbt kan ändra på marknadens tro på skördeutfallet och därigenom prisnivån. Hur spannmålspriserna blir till hösten styrs i stor utsträckning av hur vädersituationen blir världen över.
Även under hösten 2010 betalade KLF marknadens klart högsta pris. Utöver detta pris är styrelsens förslag till stämman att vi skall, till Er våra medlemmar, betala ut 2 kr/dt i efterlikvid samt ytterligare 3 kr/dt i insatsemission.

KLF erbjuder tre olika prissättningsalternativ samt också möjligheten att välja mellan fast torkningsavgift eller traditionell torkskala. Oavsett vilket prissättningsalternativ Ni väljer - skall Ni ta med hela kvantiteten i Din kontrakts-/leveransanmälan.

TRE PRISSÄTTNINGSALTERNATIV

OBS! Nyhet inför skörd 2011
All inlagrad spannmål/oljeväxter prissätts vid försäljning till den aktuella försäljningsdagens marknadspris.

1 Traditionell prissättning
  Om inget annat anges i avtalet säljer leverantören spannmålen i samband med skördeleveransen och priset blir ett à-contopris som sedan blir fastlagt i början av december.


2


Terminspris
  Odlaren tecknar i förväg ett avtal i ton till dagsaktuellt pris, för leverans i skörd eller leverans senare från egen torkanläggning. Terminspriser för skörd 2011 tecknar vi fram till och med den 30 juni 2011. Odlaren har eget ansvar för att verkligen leverera avtalad kvantitet och kvalitet.
Leverantören kan när som helst ringa till KLF och teckna ett dagsaktuellt terminspris för skörd 2011.

Har avtal om terminspris inte tecknats den 30 juni 2011 blir prissättningen enligt punkt 1. Det är värt att tänka på att inte teckna större kvantiteter än vad man kan leverera.

3a

Legolagring för att säljas senare
  All legolagrad spannmål och oljeväxter som inte skall användas till foder enligt punkt 3b säljs till den aktuella försäljningsdagens marknadspris. Som ägare av spannmål/oljeväxter ansvarar man själv för när varan skall säljas.

3b

Legolagring till foder
  Odlaren levererar i skörd men lagrar in spannmålen enligt KLF's gamla modell. Det vill säga för att i första hand användas till foder. Om odlaren vill sälja denna spannmål, sker prissättning enligt punkt 3a till den aktuella försäljningsdagens marknadspris.

 FAST TORKNINGSAVGIFT

KLF erbjuder den odlare som levererar all sin spannmål till KLF en fast torkningsavgift på 8:50 kr/dt upp till max 22,0 procent vatten (på den traditionella torkskalan ligger torkavgiften 8:50 kr/dt vid strax under 16,0 procents vattenhalt). Vid mer än 22,0 procents vattenhalt faller den fasta torkningsavgiften bort för den enskilda leveransen och torkning debiteras enligt traditionell torkskala. För råg med falltal 150 och däröver gäller den fasta torkningsavgiften upp till 28,0 procent vatten.
Den som önskar fast torkningsavgift skall meddela detta senast den 30 juni 2011 och då lämpligen i samband med tecknandet av leveransanmälan.
Fast torkningsavgift gäller ej för oljeväxter, ärtor eller majs.

FRAKTKOSTNAD

Vi tar ut en fraktkostnad för den spannmål som inte inlevererats till "rätt silo", d.v.s. den silo där vi slutförvarar respektive spannmålsslag.

Leveransplats Fraktkostnad
"Rätt silo" 0 kr/dt
Annan silo 4 kr/dt
Gammalstorp 5 kr/dt
Elleholm 6 kr/dt

Fraktkostnad tas ut även på spannmål som skall lagras in.

Här nedan följer KLF's erbjudanden om kontrakts- / leveransanmälan:

HÖSTSÅDDA GRÖDOR

Kontrakt på stärkelsevete av sorterna Opus, Skalmeje, Audi och Cubus.
Priset på stärkelsevete, vid 72% stärkelsehalt, är minst 5 kr/dt högre än fodervete.
Leverans till Karpalund eller Rödaled.

Kontrakt på brödvete av sorterna Olivin eller Ellvis ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Rödaled ger högsta pris.

Kontrakt på höstmaltkorn Wintmalt ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Åhus ger högsta pris.

Kontrakt på fodervete och rågvete ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Karpalund eller Åhus ger högsta pris.

Kontrakt på höstfoderkorn ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Karpalund ger högsta pris.

Kontrakt på råg ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Rödaled eller Åhus ger högsta pris.
Ej stråförkortad råg. Råg som ej är stråförkortad och som kan levereras till Åhus eller Elleholm ger 5 kr/dt i merbetalning mot vanlig råg.
För att säkerställa möjligheten att få fram bra råg med högt falltal avbryter vi som tidigare torkskalan mellan 18-28 procent vattenhalt för all råg som håller falltal 150 eller högre.

Kontrakt på höstraps ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Karpalund ger högsta pris.

VÅRSÅDDA GRÖDOR

Kontrakt på maltkorn av sorterna Tipple och Rosalina ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Åhus ger högsta pris.

Kontrakt på foderkorn ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Karpalund eller Åhus ger högsta pris.

Kontrakt på stärkelsekorn sändes ut i december månad. Det finns ännu ett litet utrymme kvar för ytterligare odling. Först till kvarn.......

Kontrakt på havre ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Karpalund ger högsta pris.

Kontrakt på vårvete av sorten Vinjett ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Rödaled eller Åhus ger högsta pris.

Kontrakt på ärtor ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Åhus ger högsta pris.

Kontrakt på vårraps ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Åhus ger högsta pris.

Leveransanmälan med kvalitetskrav och övriga villkor finns under annan rubrik i spannmålsmenyn.

För att försäkra Dig om årets kontrakt och kontraktstillägg vill vi ha Din leveransanmälan senast den 31 maj 2011.

Har Du några frågor eller synpunkter är Du välkommen att kontakta oss.

Välkommen med Din leveransanmälan! Vi ser fram emot att Du lämnar den till KLF.

© Kristianstadsortens Lagerhusförening 2007 Timmermansgatan 3291 25 KristianstadTel: 044-285200