Kontrakt för 2015
Odlingskontrakt
Priser
Mottagningsplatser
Villkor
Kontakta oss
Analysresultat
KLF´s prissättningsalternativ
Följ Matif-börsen
Undvik fusariumtoxiner
Odlingskoncept 2014
Innehållssök

Ange ett sökord i textrutan nedan och klicka på sök.

Kontrakt för skörd 2013

I skörden 2012 tog vi emot 120.000 ton spannmål/oljeväxter, den absolut största mängden någonsin och cirka 20 procent mer än 2011.

Styrelsens klara målsättning och anställdas ambitioner, att idag och framöver vara Er bästa affärspartner, kräver att vi effektiviserar vårt arbete så att vi ligger steget före vår omvärld.

Styrelsens förslag till stämman den 7 maj 2013 är att vi skall, till Er våra medlemmar, betala ut 4 kr/dt i efterlikvid samt ytterligare 3 kr/dt i insatsemission. 4 kr/dt i efterlikvid och 3 kr/dt i insatsemission är på all spannmål och oljeväxter oavsett om Ni sålt eller lagrat in densamma.

Inför skörd 2013 har vi i Åhus gjort en rad åtgärder för att undvika den irriterande köbildningen som uppstod under några dagar i skörd 2012. Främsta orsaken till köbildningen var att skördetoppen på maltkorn, stärkelsekorn och råg inträffade under samma dagar, vilket är mycket ovanligt, men skulle kunna hända igen.

Här nedan några av de åtgärder vi gör inför skörd 2013:
-   Genom förändrat logistikupplägg blir det betydligt färre lastbilar till Åhus.
-   Färre sorter till Åhus och därmed mindre väntetid för renkörning.
-  Större möjlighet för att akut tippa på platta.

Att välja fast torkavgift har blivit allt vanligare bland våra spannmålsleverantörer. Vi vill göra den fasta torkavgiften ännu attraktivare genom att för fjärde året i rad ha oförändrad avgift på 8:50 kr/dt. Trots att energikostnaderna har stigit kraftigt de senaste åren väljer vi alltså att låta den fasta torkavgiften vara oförändrad.

KLF erbjuder tre olika prissättningsalternativ samt också möjligheten att välja mellan fast torkavgift eller traditionell torkskala. Oavsett vilket prissättningsalternativ Ni väljer - skall Ni ta med hela kvantiteten i  kontrakts-/leveransanmälan.

TRE PRISSÄTTNINGSALTERNATIV

1                       Traditionellt skördepris
Om inget annat anges i avtalet säljer leverantören spannmålen i samband med skördeleveransen och priset blir ett à-contopris som sedan blir fastlagt i början av december.

2


Terminspris
Odlaren tecknar i förväg ett avtal i ton till dagsaktuellt pris, för leverans i skörd eller leverans senare från egen torkanläggning. Terminspriser för skörd 2013 tecknar vi fram till och med den 30 juni 2013. Odlaren har eget ansvar för att verkligen leverera avtalad kvantitet och kvalitet.
Leverantören kan när som helst ringa till KLF och teckna ett dagsaktuellt terminspris för skörd 2013.
Har avtal om terminspris inte tecknats senast den 30 juni 2013 blir prissättningen enligt
punkt 1. Det är värt att tänka på att inte teckna större kvantitet än vad man kan leverera.

 
3a
 
Legolagring för att säljas senare
All legolagrad spannmål och oljeväxter som inte skall användas till foder enligt punkt 3b säljs till den aktuella försäljningsdagens marknadspris. Som ägare av spannmål/oljeväxter ansvarar man själv för när varan skall säljas.
 
3b
 
Lagolagring till foder
Odlaren levererar i skörd men lagrar in spannmålen enligt KLF´s gamla modell. Det vill säga för att i första hand användas till foder. Om odlaren vill sälja denna spannmål, sker prissättning enligt punkt 3a till den aktuella försäljningsdagens marknadspris.


FAST TORKAVGIFT - till samma pris fjärde året i rad
KLF erbjuder den odlare som levererar all sin spannmål till KLF en fast torkavgift på 8:50 kr/dt upp till
max 22,0 procents vattenhalt. Vid mer än 22,0 procents vattenhalt faller den fasta torkavgiften bort för den enskilda leveransen och torkning debiteras enligt traditionell torkskala. För råg med falltal 150 och däröver gäller den fasta torkavgiften upp till 28,0 procents vattenhalt.
Den som önskar fast torkavgift skall meddela detta senast den 30 juni 2013 och då lämpligen i samband med tecknandet av leveransanmälan.
Fast torkavgift gäller ej för oljeväxter, ärtor eller majs.

FRAKTKOSTNAD
Vi tar ut en fraktkostnad för den spannmål som inte inlevererats till "rätt silo", d.v.s. den silo där vi slutförvarar respektive spannmålsslag.

Leveransplats Fraktkostnad
"Rätt silo" 0 kr/dt
Annan silo 5 kr/dt
Gammalstorp 6 kr/dt
Elleholm 7 kr/dt

Fraktkostnad tas ut även på spannmål som skall lagras in.


Här nedan följer KLF´s erbjudanden om kontrakts-/leverananmälan:

HÖSTSÅDDA GRÖDOR

Kontrakt på stärkelsevete av sorterna Opus, Mariboss, Audi, Cubus och Hereford.
Priset på stärkelsevete, vid 72% stärkelsehalt, är minst 5 kr/dt högre än fodervete.
Stärkelsevete skall vara konceptodlad (gå in på Odlingskoncept 2013 för mer info).
Leverans till Karpalund eller Rödaled.
OBS! Stråförkortningsmedel får ej användas.

Kontrakt på brödvete av sorterna Olivin, Ellvis och Boomer ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Rödaled ger högsta pris.
OBS! Stråförkortningsmedel får ej användas.

Kontrakt på fodervete och rågvete ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Karpalund eller Åhus ger högsta pris.

Kontrakt på höstfoderkorn ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Karpalund ger högsta pris.

Kontrakt på råg ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Rödaled eller Åhus ger högsta pris.

Kontrakt på höstraps ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Karpalund ger högsta pris.

VÅRSÅDDA GRÖDOR

Kontrakt på maltkorn av sorterna Tipple och Rosalina ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Åhus ger högsta pris.

Kontrakt på foderkorn ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Karpalund eller Åhus ger högsta pris.

Kontrakt på stärkelsekorn av sorten Cinnamon.
Leverans endast till Åhus.                                                            FULLTECKNAT!!
OBS! Stråförkortningsmedel får ej användas.

Kontrakt på havre ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Karpalund ger högsta pris.

Kontrakt på vårvete av sorterna Vinjett, Hamlet, Diskett och Triso
ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans till Rödaled eller Åhus ger högsta pris.
OBS! Stråförkortningsmedel får ej användas.

Kontrakt på ärtor ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans endast till Åhus.

Kontrakt på vårraps ger kontraktstillägg med 3 kr/dt.
Leverans endast till Åhus.

Leveransanmälan med kvalitetskrav och övriga villkor finns under fliken spannmål / avtal och kontrakt.

För att försäkra Dig om ovanstående kontrakt och kontraktstillägg vill vi ha Din leveransanmälan
senast den 31 maj 2013.

Har Du några frågor eller synpunkter är Du välkommen att kontakta oss.

Välkommen med Din leveransanmälan! Vi ser fram emot att Du lämnar den till KLF!

© Kristianstadsortens Lagerhusförening 2007 Timmermansgatan 3291 25 KristianstadTel: 044-285200