Sök
Foder
Om Företaget
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Kontakta oss
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Styrelse och valberedning

KLFs styrelse består av sex ledamöter som väljs på föreningsstämman i maj varje år.
Ledamöterna väljs för en mandatperiod av två år. I styrelsen ingår även föreningens VD samt en sekreterare.

Valberedningen består även den av sex ledamöter med en sammankallande.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till var och en i styrelse och valberedning.

 

Styrelse

Pål Nilsson

Ordförande

Jörgen Paulsson

Vice ordförande

Per-Inge Pålsson

Ledamot

Erik Jansson

Ledamot
Mobil: 0708-232317 E-post: eriktdi@spray.se

Sven-Olof Nilsson

Ledamot

Torgil Folger

Ledamot
Mobil: 0708-520501 E-post: torgil@folger.se

Valberedningen

Martin Svensson

Sammankallande valberedningen

Axel Selin

Valberedning

Johan Holmqvist

Valberedning

Johan Rosenlund

Valberedning

Nicklas Göransson

Valberedning

Stina Nilsson

Valberedning