Sök
Foder
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 Okt

Mycket stor inflygning av bladlöss

Vid Växtskyddscentralens senaste avläsning (v. 41) noteras en mycket stor ökning av bladlöss i sugfällorna (spec Alnarp).
Bladlöss kan vara bärare av rödsotvirus (BYDV/CYDV) och smitta höstsäd. Angrepp av rödsotvirus kan orsaka kraftiga skördeförluster.
Bekämpning av rödsotvirus uppkommen i höstsäd sker indirekt genom att bekämpa bladlössen och var speciellt uppmärksam i tidigt sådda fält.
Består värmen samt den höga lusförekomsten kommer fler fält successivt i riskzonen.

Varmt väder gynnar lössen och bevakning bör fortsätta tills svalare väder kommer och bladlusförekomsten avtar.
Som hjälpmedel finns veckorapporterna hos Växtskyddscentralen att tillgå.

För ytterligare information och senaste rapport (v. 41) besök Växtskyddscentralens hemsida, se länk nedan.

Växtodlingscentralen