Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
17 nov

§ 10 Uteslutning

Bryter medlem mot stadgarna, skadar han föreningen eller motarbetar han dess intressen eller ändamål och rättar han sig inte efter av styrelsen skriftligen meddelad varning, äger styrelsen utesluta honom ur föreningen.
Om medlem, utan att förhållanden enligt första stycket föreligger, inte levererat spannmål till föreningen under de fem senaste räkenskapsåren, äger styrelsen anmana medlemmen att uppsäga sig till utträde samt, om han inte därefter inom tre månader efterkommer denna anmaning eller skriftligen anmäler önskan att alltjämt kvarstå i föreningen, utesluta honom.
Medlem, som ej godkänner styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta ärendet till föreningsstämmans prövning genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det meddelande om uteslutningen avsänts till medlemmen.