Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
17 nov

§ 23 Vinstdelningsgrunder

Uppkommen vinst i föreningen skall sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, enligt föreningsstämmans beslut fonderas eller fördelas som efterlikvid och/eller insatsemission mellan medlemmarna i förhållande till den likvid de uppburit och/eller de volymer spannmål, för vilka likvid inte erhållits från föreningen, som de legolagrat under året eller användas för i 10 kap 8 § föreningslagen, angivna ändamål.