Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
17 nov

§ 26 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall dess bibehållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna. Härvid skall medlemmarna föst utfå inbetalda insatser och emissionsinsatser. Återstoden skall därefter fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de likvider som de uppburit och/eller de volymer spannmål, för vilka likvid inte erhållits från föreningen, som de legolagrat under föreningens senaste tio räkenskapsår.
Medlem som inträtt i föreningen jämlikt § 5 eller § 6 äger härvid tillgodoräkna sig de likvider, som under angiven tid utgått till dem, vilka såsom medlemmar innehaft medlemmens andel i följd för denne.