Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
17 nov

§ 28 Slitande av tvister

Tvist mellan föreningen på ena samt styrelsen, ledamot av denna, likvidator, medlem eller röstberättigad, som ej är medlem, på andra sidan, skall avgöras av domstol, där parterna ej enas om avgörande enligt lagen om skiljemän genom skiljedom av tre personer, av vilka en utses av vardera parten och den tredje, tillika ordförande, av de sålunda utsedda, dock att där inte dessa kunna enas om valet, denne utses av Lantbrukarnas Riksförbund.