Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Styrelse och valberedning

KLFs styrelse består av sju ledamöter som väljs på föreningsstämman i maj/juni varje år.
Ledamöterna väljs för en mandatperiod av två år. I styrelsen ingår även föreningens VD samt en sekreterare.

Valberedningen består av sju ledamöter med en sammankallande.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till var och en i styrelse och valberedning.

 

Styrelse

Pål Nilsson

Ordförande

Jörgen Paulsson

Vice ordförande

Sven-Olof Nilsson

Ledamot

Lars Gustafsson

Ledamot
Mobil: 0708-551524 E-post: lars@pigs.nu

Erik Nilsson

Ledamot

Carl-Fredrik Grönhagen

Ledamot

Tobias Nilsson

Ledamot

Valberedningen

Elna Persson

Ordförande valberedning

Per Yngveson

Valberedning

Fredrik Pagels

Valberedning

Ida Persson

Valberedning

Joel Ivarsson

Valberedning

Peter Bing

Valberedning