Sök
Foder
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Styrelse och valberedning

KLFs styrelse består av sju ledamöter som väljs på föreningsstämman i maj/juni varje år.
Ledamöterna väljs för en mandatperiod av två år. I styrelsen ingår även föreningens VD samt en sekreterare.

Valberedningen består av sju ledamöter med en sammankallande.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till var och en i styrelse och valberedning.

 

Styrelse

Pål Nilsson

Ordförande

Jörgen Paulsson

Vice ordförande

Sven-Olof Nilsson

Ledamot

Torgil Folger

Ledamot
Mobil: 0708-520501 E-post: torgil@folger.se

Baltzar Wachtmeister

Ledamot
Mobil: 0733-678412 E-post: baltzar@wanas.se

Lars Gustafsson

Ledamot
Mobil: 0708-551524 E-post: lars@pigs.nu

Valberedningen

Johan Holmqvist

Ordförande valberedning

Anders Håkansson

Valberedning

Ola Lindwall

Valberedning

Erik Jönsson

Valberedning

Per Yngveson

Valberedning

Fredrik Pagels

Valberedning

Elna Persson

Valberedning