Sök
Foder
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

KLF:s försäljningsalternativ

Skördekontrakt
Du kontrakterar den areal du odlar och din förväntade skörd till KLF. Du får sedan vårt skördepris på hela din levererade skörd, oavsett hur många ton det blir. Skördepriset baseras på de försäljningar av spannmål och oljeväxter som KLF gjort under en längre period och speglar marknadsutvecklingen under året. I samband med skörden görs en delbetalning och slutpriset fastställs i början av december. För spannmålsleveranser utan något kontrakt betalas skördepriset, dock utan kontraktstillägg.
För spannmål som inte uppfyller kvalitetskraven betalas skördepriset för foderspannmål. Om den kontrakterade arealen ej levereras äger KLF rätten att debitera 30 kr/dt för den uteblivna kvantiteten.

Terminskontrakt
Genom att teckna terminskontrakt får du ett fast pris för din spannmål och dina oljeväxter. Terminskontrakt finns för alla grödor och kan tecknas fram till dagen före leverans. Hela den tecknade kvantiteten ska levereras till KLF, så teckna aldrig mer på terminskontrakt än vad du säkert kan leverera.

För spannmål som inte klarar kvalitetskraven dras prisskillnaden i  leveransveckans marknadspris mellan kontrakterad spannmål och foderspannmål av från ditt terminspris. Leveranser under skördeperioden som överstiger den tecknade kvantiteten betalas med vårt skördepris och på så sätt säkerställer du ett bra genomsnittspris. Tecknar du skördekontrakt senast den 31 maj erhåller du dessutom kontraktstillägg för den överskjutande volymen. Leveranser under lagerperioden som överstiger den tecknade kvantiteten betalas med dagsaktuellt marknadspris.

Vid underleverans äger KLF rätten att för den saknade kvantiteten debitera upp till skillnaden mellan tecknat pris och aktuellt marknadspris vid leveransperiodens utgång. För leverans av spannmål under lagerperioden sker leverans i KLF:s val inom den avtalade leveransperioden.

Lagerkontrakt
Genom att använda dig av lagerkontrakt kan du vara med i marknadens utveckling och du bestämmer själv när du vill sälja din spannmål till KLF. Du kan sälja din spannmål tidigast 30 dagar efter leveransdagen. Från och med den 1/10 skickar vi veckovis prisuppdatering via sms om du anmält intresse till oss.  Du kan alltid ringa din säljare för att få dagsaktuellt pris. Samma kvalitetsvillkor gäller för lagerkontrakt som för övriga spannmålskontrakt.

Du betalar en fast hanteringskostnad och en månadsvis kostnad för lagringen. Det utgår inga övriga kostnader för svinn eller transport utöver de ordinarie eventuella fraktkostnaderna. Sista dag för försäljning är 30/5 och kvarvarande lager avräknas då till dagsaktuellt marknadspris.

Hanteringskostnad: 7,50 kr/dt
Lagringskostnad: 1 kr/dt per månad från och med leveransdagen.

Om du vill lagra din spannmål, meddelar du detta vid leveransen.

Legolagring till foder
Med legolagring till foder kan du använda din egen spannmål för uttag i eget foder. Du kan göra uttag av spannmål till foder redan dagen efter inleveransen. Villkoren är desamma som för lagerkontraktet ovan och möjligheten finns att sälja den spannmål du inte förbrukar till dagsaktuellt marknadspris. Senast 30/5 behöver vi veta vilken volym som kommer förbrukas fram till ny skörd, resterande kommer försäljas till dagsaktuellt marknadspris den 30/5. Om du vill lagra din spannmål meddelar du detta vid leveransen.

För KRAV-certifierad och 2 års Karens spannmål kan endast fodervete, foderkorn, foderhavre, rågvete samt åkerböna lagras in för uttag i eget foder. Övriga KRAV-certifierade och 2 års karens grödor kan endast lagras in för senare försäljning.