Sök
Foder
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

KLF:s försäljningsalternativ

Skördekontrakt
Priset baseras på de försäljningar av spannmål som KLF gjort under en längre period och speglar marknadsutvecklingen under året. I samband med skörden görs en delbetalning och slutpriset fastställs i början av december. För spannmålsleveranser utan något kontrakt betalas skördepriset, dock utan kontraktstillägg.
För spannmål som inte uppfyller kvalitetskraven betalas skördepriset för foderspannmål.

Terminskontrakt
Genom att teckna terminskontrakt får du ett fast pris för din spannmål. Terminskontrakt finns för alla grödor och kan tecknas fram till dagen före leverans. För vissa grödor finns det terminspriser upp till två år innan skörd. Du kan teckna kontrakt på samma gröda vid flera olika tillfällen och på så vis sprida dina risker. Hela den tecknade kvantiteten skall levereras till KLF, så teckna aldrig mer på terminskontrakt än vad du säkert kan leverera. Kontakta din säljare på KLF för att få dagsaktuellt pris.

För spannmål som inte klarar kvalitetskraven dras prisskillnaden i skördepriset mellan kontrakterad spannmål och foderspannmål av från ditt terminspris. Detta regleras när slutpriset på skördekontrakten är klara i december men i samband med skörden avräknas terminskontraktet motsvarande delbetalningen för foderspannmål.

Lagerkontrakt
Genom att använda dig av lagerkontrakt kan du vara med i marknadens utveckling och du bestämmer själv när du vill sälja din spannmål till KLF. Lagerperioden börjar den 1 oktober och om du anmäler dig till oss kan du får veckovis prisuppdatering via sms, men du kan alltid ringa din säljare för att få dagsaktuellt pris. Samma kvalitetsvillkor gäller för lagerkontrakt som för övriga spannmålskontrakt.

Du betalar en fast hanteringskostnad och en månadsvis kostnad för lagringen. Det utgår inga övriga kostnader för svinn eller transport utöver de ordinarie eventuella fraktkostnaderna. Om du inte sålt ditt lager den 30 juni övergår det till ny skörd mot en extra överlagringskostnad.

Hanteringskostnad: 5 kr/dt
Lagringskostnad: 1 kr/dt per månad från och med leveransdagen
Överlagringskostnad från 1 juli: 5 kr/dt gäller för dig som ska sälja din spannmål

Om du vill lagra din spannmål, meddelar du detta vid leveransen.

Legolagring till foder
Med legolagring till foder kan du använda din egen spannmål för uttag i eget foder. Villkoren är desamma som för lagerkontraktet ovan och möjligheten finns att sälja den spannmål du inte förbrukar till dagsaktuellt marknadspris.