Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Medlemsinfo

För att leverera spannmål till KLF bör man vara medlem. Vid beslut om utdelning i form av efterlikvid och/eller insatsemission på levererad mängd spannmål  och oljeväxter, är det endast medlemmar som får tillgodoräkna sig dessa utdelningar.

Varje medlemsinsats motsvarar 2 500 kg levererad spannmål/oljeväxter.
Vid ansökan om medlemskap anges ett uppskattat antal insatser beräknat på den volym spannmål/oljeväxter man planerar leverera till föreningen.
Minimiantalet insatser är 18 stycken, vilket motsvarar 45 000 kg levererad spannmål/oljeväxter.
Priset på insats är 95 kronor vilket ger ett minimivärde på 1 710 kronor.

När medlemsansökan godkänts i styrelsen faktureras 1/3 av insatsbeloppet. Resterande belopp faktureras med 1/3 i mars månad, de följande två åren.

KLF betalar ränta på innestående insatskapital och insatsemission. Det är styrelsens förslag till stämman som avgör hur många procent som skall betalas ut för aktuellt år.

Blankett för medlemsansökan hittar du här.

Har du några frågor gällande medlemskap, kontakta Petra Lövkvist på 044-28 52 13 eller mail petra.lovkvist@klf.nu