Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Leveransvillkor

Gäller från 1 januari 2023

Beställning
Beställning av foder kan göras på följande sätt:
Telefon: 044-28 52 70, klockan 08.00-16.00 helgfri vardag.
Hemsida: www.klf.nu
Mail: foder.1@klf.nu

Ange kundnummer, önskad leveransdag, leveransadress, silonummer, fodersort och mängd vid varje beställning.
Om du beställer via mail eller hemsida, var noga med att kontrollera att du får en orderbekräftelse som bevis på att din order kommit KLF tillhanda.

Normal beställning bulkfoder
Minsta ordinarie beställningskvantitet är 3 000 kg.
Beställning görs innan klockan 10.00 helgfri vardag. Första möjliga leveransdag är andra helgfria vardagen därefter. Du kan själv välja en eller två alternativa leveransdagar.

Premixer
För premixer gäller att första möjliga leveransdag är tredje helgfria vardagen efter beställningsdagen. Exempelvis beställning måndag före klockan 10.00 innebär leverans på torsdagen.

Vid större helger eller andra händelser som påverkar tillverkning eller transport kan särskilda beställnings- och/eller leveranstider förekomma.

Leverans med flakbil
Beställd kvantitet skall anpassas till flakbilens lastvolym:
Bil:               13 000 kg
Släp:            23 000 kg
Bil + släp:   36 000 kg
Rabatter utgår som för leverans med bulkbil. Frakt beräknas efter mängd och köravstånd.

Följesedel
Var noga med att vid leveransen kontrollera följesedeln så att kvantitet och sort stämmer.

Specialblandningar
Specialblandningar är foder framtagna utifrån den enskilde kundens önskemål. Minsta beställningsmängd är 3 ton. Inkom 5 dagar innan önskad leverans med eventuella önskemål om förändringar i fodret, eller vid nya artiklar.

Leverans i småposter
Leveranser i småposter kan göras av ett begränsat sortiment. Leveransdag bestäms av KLF.

Mottagningsförhållande
Se ”KLFs krav på mottagningsförhållande löst foder”.

Mottagningskontroll
Med varje leverans finns en följesedel. På denna finns all information om leveransen samt den lagstadgade informationen om produkten.

Leveransnoggrannhet
Leveransnoggrannheten vid leveranser av foder i lös vikt är +/- 300 kg. Vid större avvikelser informeras kunden.

Reklamationer
Reklamation avseende produkt eller leverans skall göras snarast möjligt. Varan skall användas endast för utfodring av det djurslag som anges på följesedeln. All annan användning sker på egen risk.

Prisvillkor
Grundpris gäller fritt KLFs foderfabrik. Frakt debiteras enligt gällande frakttaxa. Leveransdagens pris gäller.

Kvantitetsrabatt
Kvantitetsrabatten gäller för sammanlagd kvantitet per order. För hel eller krossad spannmål och råvaror utgår ingen kvantitetsrabatt.

Kvantitet, kg          Kr/kg
3 000 – 8 999         0,00
9 000 – 11 999       0,02
12 000 – 17 999     0,03
18 000 – 23 999     0,04
24 000 – 31 999     0,08
32 000 – 38 000     0,10

Planeringsrabatt
Beställning som görs med två alternativa dagar ger planeringsrabatt. För hel eller krossad spannmål utgår ingen planeringsrabatt.

Kvantitet, kg          Kr/kg
3 000 – 8 999         0,03
9 000 – 11 999       0,02
12 000 –                 0,01

Bulkfrakt
Frakten baseras på avstånd och tonnage till samma mottagningsställe. Lägsta fraktgrundande kvantitet är 3 000 kg.

Hämtning
Hämtning av foder kan göras vardagar mellan 07.00-16.00. Beställning skall göras enligt KLFs ordinarie beställningsrutiner. Ekipage som hämtar foder skall vara godkända av KLF.

Expressleveranser
Om order inkommer efter klockan 10.00 men innan klockan 15.00, kan fodret levereras andra helgfria dagen efter. Akutavgift tillkommer.

Returer
Vid returer som beror på att beställd mängd inte får plats i silon, krediteras vara som inte lämnat bulkbilen med 1 kr/kg. Frakt för returen debiteras enligt gällande frakttaxa.

Leveranstid
Leveranser kan ske måndag-lördag, dygnet runt, om inget annat är överenskommet. Även söndag kan förekomma som leveransdag vid helger eller vid andra händelser som påverkar tillverkning och transport.

 

KLF:S KRAV PÅ MOTTAGNINGSFÖRHÅLLANDE
FÖR FODER I LÖS VIKT

Väg
– Framkomlighet med lastbil
– 3,0 meter vägbredd
– 4,5 meter fri höjd
– Vägbanans bredd i 90 graders sväng minst 7 meter
– Bärighet för 10 tons axel och 18 tons boggitryck

För leverans över 13 ton
– Framkomlighet med bil + släp
– 3,5 meter vägbredd
– 4,5 meter fri höjd
– Vägbanans bredd i 90 graders sväng minst 8 meter
– Bärighet för 10 tons axel och 18 tons boggitryck

Vändplats, backning
– Ytter/innerdiameter 20meter/8 meter
– Minst 15 meter fri inbackningssträcka, 5 meter bre med 10 meter bred anslutning

För leverans över 14 ton
Ytter/innerdiameter 25 meter/10 meter
– Minst 25 meter fri inbackningssträcka, 5 meter bred med 12 meter bred anslutning

Märkning, skyltning, belysning
– Utomhus: väl synligt med väl uppmärkta rör, belyst
– Inomhus: väl uppmärkt, väl synligt utifrån, belyst

Smittskydd
– Chaufförer får inte gå in i djurstall, mjölkrum eller passera gödselbemängt område vid lossning

Anslutning
– Fast anslutning 4″ hankrona, cirka 1,2 meter över mark
– Max 15 meter slang

Rörledning
– 4″ rör av metall som skall tåla 1,5 kg tryck
– Väl fungerande avluftning av silo

Silo
– Deminsionerad för maximal belastning vid max fyllnadsgrad
– Rörutrustning rätt infästad samt anslutningar rätt utformade

Lossningsplats
– Utformad för arbets- och kvalitetssäkrad lossning
– Snörasskydd erfordras på sådana platser där snöras kan förekomma