Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Suggfoder

Vi ställer högre och högre krav på våra suggor. Kullarna blir större och det är en rejäl utmaning att förse henne med alla näringsämnen som krävs. Tillgången till nytt avelsmaterial gör också att näringskraven ändras. Kan man ha flera olika foder underlättar det att hålla en optimal utfodring. Har man en silo passar ett enhetsfoder bäst.

GYLTFODER
Alice
är ett gylt foder gjort utifrån rekommendationer för det nya avelsmaterialet. Fodret har ett högt innehåll av aminosyror m.m.

Axla är gyltfodret som passar i de allra flesta besättningar med sin välbalanserade näringsnivå.


DRÄKTIGHETSFODER
Alma
 är anpassat till den nya genetiken och har en högre aminosyranivå, fiberkrav som mättar sinsuggan och håller hennes mage i trim inför grisningen. Förstahandsval i högproducerande besättningar.

Alstra är ett utmärkt foder till dräktiga suggor för de besättningar som har en god produktion och där suggorna behöver bygga upp sitt hull under dräktigheten.


ENHETSFODER
Action 
Enhetsfoder för besättningar med en stabil produktion och ett gott hälsoläge.


DIGIVNINGSFODER
Aria
 är förstahandsval i besättningar med stora kullar. Har den högsta energi- och aminosyranivån. Syra är tillsatt.

Adina passar högproducerande besättningar och har en hög aminosyranivå, högre än Aktiv men lägre än Aria.

Aktiv är ett digivningsfoder för besättningar med bra produktion.

Astrid liknar Aktiv i sin sammansättning, men är något mindre koncentrerat. Det passar utmärkt i besättningar med en god konsumtionsförmåga.