Sök
Foder
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Suggfoder

Vi ställer högre och högre krav på våra suggor. Kullarna blir större och det är en rejäl utmaning att förse henne med alla näringsämnen som krävs. Tillgången till nytt avelsmaterial gör också att näringskraven ändras. Kan man ha flera olika foder underlättar det att hålla en optimal utfodring. Har man en silo passar ett enhetsfoder bäst.

Alice är ett gylt foder gjort utifrån rekommendationer för det nya avelsmaterialet. Fodret har ett högt innehåll av aminosyror m.m.

Alma är vårt nya dräktighetsfoder. Anpassat till den nya genetiken och har en högre aminosyranivå, fiberkrav som mättar sinsuggan och håller hennes mage i trim inför grisningen. Förstahandsval i högproducerande besättningar.

Alstra är ett utmärkt foder till dräktiga suggor för de besättningar som har en intensiv produktion och där suggorna behöver ett bra foder för att bygga upp sitt hull under dräktigheten.

Action är ett enhetsfoder för besättningar med en stabil produktion och ett gott hälsoläge.

Aria är ett digivningsfoder som passar besättningar som gått över till det nya genetiska djurmaterialet. Förstahandsval i besättningar med stora kullar där man har problem med att näringsförsörja suggan.

Aktiv är ett digivningsfoder för besättningar med mycket hög produktion och med många unga djur i besättningen.

Astrid liknar Aktiv i sin sammansättning, men är något mindre koncentrerat. Det passar utmärkt i besättningar med hög produktion och där suggorna har en god konsumtionsförmåga.