Sök
Foder
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Våra stadgar

Stadgar för Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för.

§ 1 Firma

§ 2 Ändamål

§ 3 Styrelsens säte

§ 4 Antagande av medlem

§ 5 Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente

§ 6 Överlåtelse av andel

§ 7 Insatsskyldighet

§ 8 Insatsbetalning

§ 9 Uppsägning till utträde

§ 10 Uteslutning

§ 11 Tid för utträde

§ 12 Rätt att utfå insats

§ 13 Förlust av rösträtt

§ 14 Styrelse; val, mandattid

§ 15 Firmateckning mm

§ 16 Räkenskapsår

§ 17 Tid för styrelsens årsredovisning

§ 18 Revision

§ 19 Föreningsstämma

§ 20 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

§ 21 Motionstid

§ 22 Meddelande

§ 23 Vinstdelningsgrunder

§ 24 Insatsemission

§ 25 Pantsättning

§ 26 Upplösning

§ 27 Force majeure mm

§ 28 Slitande av tvister

§ 29