Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Våra stadgar

Stadgar för Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. registrerade 2023-02-02.

§ 1. Företagsnamn

§ 2. Ändamål och verksamhet

§ 3. Styrelsens säte

§ 4. Antagande av medlem

§ 5. Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente

§ 6. Överlåtelse av andel

§ 7. Insatsskyldighet

§ 8. Insatsbetalning

§ 9. Förlagsinsatser

§ 10. Uppsägning till utträde

§ 11. Uteslutning

§ 12. Tid för utträde

§ 13. Rätt att få ut insats

§ 14. Förlust av rösträtt

§ 15. Styrelse; val, mandattid

§ 16. Firmateckning m.m.

§ 17. Räkenskapsår

§ 18. Tid före styrelsens årsredovisning

§ 19. Revision

§ 20. Föreningsstämma

§ 21. Ärenden på ordinarie föreningsstämma

§ 22. Motionstid

§ 23. Valberedning

§ 24. Meddelande

§ 25. Vinstdelningsgrunder

§ 26. Insatsemission

§ 27. Pantsättning

§ 28. Stadgeändring

§ 29. Upplösning

§ 30. Force majeure mm

§ 31. Slitande av tvister

§ 32.