Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

2023 – Ett år av utmaningar och geopolitisk osäkerhet

Våren 2023 blev både sen, blöt och kall med snöfall ända fram till påsk.
Därefter slog det om och blev istället väldigt torrt. Skörden av vårspannmål blev medioker till skillnad från höstspannmålen som inte påverkades lika mycket och i samma omfattning. Regnet fortsatte under juli och augusti in i skördeperioden, vilket påverkade kvaliteten framför allt i brödspannmålen i form av lågt falltal. Även maltkornet drabbades, främst när det gällde höga proteinhalter och lägre grobarhet. Att KLF har haft väldigt lite maltkorn att handla med har också fått märkbara konsekvenser för föreningen.

Årets resultat blev ett av de sämre på flera år. En nästan 30 procent lägre skörd i kombination med ett stort kvalitetstapp innebar att mycket fick nerklassas till foderspannmål med lägre marginal. Till detta kom även räntan som steg både drastiskt och snabbt. I och med att spannmålspriserna styrs av världsmarknaden är det svårt att kompensera ökade räntekostnader genom höjda försäljningspriser.
Sammantaget fick detta stor påverkan på årets resultat.

De geopolitiska faktorerna som påverkar lantbruket har ökat och blivit allt svårare att hantera och KLF:s mineralgödselaffär påverkades väldigt negativt av den geopolitiska osäkerheten som rådde under året som gick.

Foderaffären präglades av höga råvaru- och spannmålspriser samt fraktkostnader och energipriser. Detta utmanade foderkalkylerna på många sätt, framför allt när det gällde grisfoder. KLF:s egen foderproduktion i Knislinge gick bra under året. Det finns en marknad för KRAV-produkterna och trots att KRAV-djurproduktionen har minskat i landet har KLF behållit sina volymer.

Arbetet med den nya spannmålsterminalen i Åhus mötte en del motgångar under året som gick. Dokumentation som krävdes för kommunens tillståndsprocess kom på plats tillsammans med markundersökningar och andra förberedelser för byggstart. Efter midsommar godkände kommunen byggnationen och ansåg att den uppfyllde alla krav. Beslutet överklagades dock till Länsstyrelsen som också kom att ge sitt godkännande. Sedan kom ännu en överklagan till Mark- och Miljödomstolen i Växjö där ärendet nu ligger.

Inför 2024 finns arealerna och bestånden på plats vilket innebär att grunden nu är lagd inför den kommande skörden. Utsädessamarbetet med Nordic Seed Sweden har utvecklats väl och sorten Pondus har blivit en av Skånes största vetesorter.

Här i länken hittar du Årsredovisning för 2023