Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Vi har verkat i Kristianstads-området sedan 1931…

KLF bildades 1931 som en ekonomisk förening ägd av lantbrukare i Kristianstadsområdet. I Åhus uppfördes en spannmålssilo, där spannmål togs emot, torkades och lagrades. Idag finns våra verksamheter förutom i Åhus även i Karpalund, Rödaled och Knislinge. Huvudkontoret ligger på söder i Kristianstad.


Vi torkar, lagrar, förädlar och handlar med spannmål.Vi tillverkar och säljer foder. Vi säljer utsäde, mineralgödsel, växtskydd och olja, smörjoljor och smörjfetter.Sedan 2001 är vi inom KLF, tillsammans med ett antal andra svenska och danska föreningar, medlem i inköpsföreningen Den lokale Andel, DLA, i Danmark. Med vårt medlemskap i DLA kan vi som lokal aktör ta del av storleksfördelarna genom våra gemensamma inköpsvolymer. Företagets personal består av ett kompetent, engagerat och väl sammansvetsat team med lång erfarenhet.

För bästa lönsamhet

KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening ägs av lantbrukare i nordöstra Skåne och västra Blekinge. En stark lokal förankring, moderna anläggningar och korta avstånd gör KLF till en mycket konkurrenskraftig samarbetspartner. Vårt mål är att skapa bästa möjliga lönsamhet i medlemsföretagen. Vi omsätter cirka 620 miljoner kronor.

KLFs historia

I slutet av 1920-talet och början av 1930-talet upplevde lantbruket en mycket pressad situation. Marknaden styrdes av en handfull kvarnägare och spannmålshandlare och priserna kördes i botten.

Ur krisen föddes tanken på att bilda en egen spannmålsförening i Kristianstadsbygden. Man samlade både lantbrukare och godsägare med några eldsjälar i spetsen och lyckades sommaren 1931 bilda Kristianstadsortens Lagerhusförening, förkortat KLF.

1932, det första verksamhetsåret, byggde man två lagerhus, ett i Åhus och ett i Karpalund. Hösten 1932 kunde man ta emot den första spannmålen. Det blev en hög skörd och totalt vägdes hela 3 300 ton brödsäd in.

1939 gick man över från att lagra spannmålen i säckar till att lagra i behållare.

1945 flyttades huvudkontoret från Åhus in till centrala Kristianstad.

1947 beslutades att föreningen skulle försöka förse sina medlemmar med utsäde, i den mån det gick att skaffa fram sådan.

1952 uppfördes föreningens första betongsilo i Karpalund till en kostnad av 425 000 kronor.

1955 togs den nya anläggningen i Rödaled i bruk. Detta hade äntligen blivit verklighet efter att ha varit ett förslag redan på stämman 1934.

1960 stod kvarnen i Rödaled klar. Denna bestod av en hammarkvarn och två blandare.

1962 fick även Åhus sin första betongsilo.

1966 inom loppet av en vecka, byggdes sex stycken 28 meter höga silotorn i Rödaled. Det var ett non-stopbygge som sysselsatte 15 man dygnet runt.

1968 brandhärjades anläggningen i Karpalund. Detta resulterade i att man valde bygga ny siloanläggning i betong som ersättning till den tidigare som var byggd i trä. Den nya siloanläggningen hade en lagringskapacitet på 17 000 ton.

1971 hade föreningen en total lagringskapacitet på 53 500 ton.

1974 beslutade man riva den gamla träsilon i Åhus för att bygga nytt. Anläggningen stod klar till skörden 1975.

1976 byggde man en kontorsbyggnad på Timmermansgatan i Kristianstad dit den administrativa delen av föreningen flyttades. Här huserar man fortfarande.

1983 tog man i drift en ny foderfabrik i Karpalund. Den uppfördes till en kostnad av 11,7 miljoner kronor, med en kapacitet på 30 000 ton/år.

1985 totalförstördes foderfabriken i Rödaled i en brand. man valde att inte bygga upp den igen.

1986 köpte KLF en anläggning i Kastlösa, Öland, när en av föreningens största återförsäljare av foderprodukter gick i konkurs. Den såldes vidare 1989.

1990-91 koncentrerade man fodertillverkningen till Karpalund och investerade ytterligare för att klara överflyttningen från Åhus. All hantering av gödsel och utsäde styrdes till Rödaled och i Åhus började man tillverka rapsolja. Oljan använde man för att elda ångpannan i Karpalund med.

1993 drog projektet ”Mölla 2000” igång i Karpalund, vilket innebar att man skulle stå redo med en modern och konkurrent kraftig foderfabrik in i 2000-talet.

1996 startade uppbyggnaden av kvalitetssystemet ISO 9004-2.

1997 ändrades arbetsnamnet Lagerhusföreningen till KLF.

2000, i augusti, var det dags igen. Glödande spannmål hamnade i en av torkarna i Karpalund och katastrofen var ett faktum. Släckningsarbetet pågick under fyra dygn och bedömdes vara släckt den femte dagen. Vid en inspektion upptäckte man att branden startat på nytt och Räddningstjänsten fick börja arbeta igen. Torkarna fick tömmas helt och till slut kunde branden släckas. En ny modern anläggning projekterades och stod klar lagom till skörden 2001.

2001 blev KLF medlem i den danska inköpsföreningen Den Lokale Andel. Som ett led i detta samarbete blev KLF delägare i Dansk Vilomix och Scanfedt. Genom samarbetet med Den Lokale Andel kunde man nu göra fördelaktiga inköp både gällande växtskydd, mineralgödsel samt foderråvaror.

2006 inleddes ett samarbete med Svenska Lantmännen som mynnade ut i Åhus Foder HB. Detta samarbete innebar gemensam foderproduktion och samordnade transporter. Därmed lades foderfabriken i Karpalund i vila.

2010 köpte man en lagerbyggnad i Åhus Hamn, så kallade ”Blå Hallen” med en lagringskapacitet på 10 000 ton. Samma år gjorde KLF tillsammans med Länsförsäkringar i Kristianstad en kulturinsats när man köpte den gamla väderkvarnen i Skepparslöv. Kvarnen, som fortfarande är i användbart skick, är en av få bevarade, framför allt i vår del av landet.

2013 ersatte man de gamla oljepannorna i Rödaled med elpannor. Valet påverkade både miljö och föreningens ekonomi till det positiva. Samma år tilldelades KLF Kristianstads Kommuns miljöpris för investeringen.
Samma år byggdes ett nytt, modernt våghus och labb i Åhus. Investeringen på 8 miljoner resulterade även i en ny 24-meters våg samt två provtagare.

2014 öppnades ett servicelager för växtskyddsprodukter i Norje, Blekinge.

2015 ersattes oljepannor med elpannor även i Åhus.

2016 blev KLF ägare till den s.k. risfabriken i Åhus.

2017 köpte KLF Lagerhusföreningen i Knislinge.