Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Slaktgrisfoder

Slaktgrisfoder skall ge möjlighet till hög tillväxt och låg foderförbrukning till så liten kostnad som möjligt. Det är inte alltid fodret med det lägsta priset per kg som ger det bästa ekonomiska resultatet. Välbalanserade foder som borgar för en bra foderomvandling i kombination med produktionsuppföljning är A och O i slaktgrisuppfödningen.


CAVAT, CALIBER, CENTRAL, COMPETENT – för torrutfodring eller blött med vatten
Dessa foder har en väl avvägd sammansättning av råvaror för att ge en bra smaklighet och ett bra näringsvärde.

Cavat passar tillväxtgrisar från cirka 25 kg alternativt som ett skonsamt insättningsfoder i slaktsvinsstallet. Cavat används tills grisarna kommit igång ordentligt. Därefter gör man en skonsam övergång till något av fodren nedan.

Caliber är ett nytt foder med en hög aminosyranivå som passar bra till det nya avelsmaterialet. Fodret borgar för en snabb tillväxt och låg foderförbrukning. Kan användas under hela uppfödningen eller som ett fas1 foder.

Central är ett enhetsfoder som fungerar i de flesta besättningar. Central har en medelhög aminosyranivå och bra smaklighet.

Competent har en något lägre aminosyranivå än Central. Ett prisvärt enhetsfoder i besättningar med god klassning, eller som fas 2 i ett fasfoderprogram.

 

COMBI – färdigfoder/kompletteringsfoder

Combi är samlingsnamnet på KLF’s foder som skall kombineras med olika biprodukter såsom drank och permeat. Kontakta oss på foderavdelningen så ska vi hjälpa dig ta fram vilken blandning som passar de produkter du har tillgång till.