Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

KLFs skördepriser för 2016

Spannmålsåret har präglats av fortsatt stora lagernivåer på spannmål i världen med pressade priser som följd. I vårt närområde har priserna till viss del stått emot på grund av att framför allt Frankrike och Baltikum fick en dålig skörd. Detta har gynnat KLF då vi i år bl.a. har exporterat vete till Litauen.

Skörden i vårt område kännetecknas av stora variationer i avkastningen, där framför allt vårspannmålen drabbades hårt av torkan. Även höstsådden avkastade sämre än normalt. Att detta sammanfaller med de generellt sett lägre världsmarknadspriserna är såklart mycket olyckligt.

Kvalitén på vete har varit bra med högt protein, något som har efterfrågats på marknaden. Dessvärre hade många problem med högt protein i maltkorn, vilket gör att kornet inte fungerar hos mälterierna. Även rapsen fick en klart lägre skörd än normalt p.g.a. insektsangrepp och torka. Men där har marknaden till viss del kunnat kompensera skördebortfallet genom faktorer som prisuppgång på råolja och palmolja. Även låga rapsskördar i EU har gjort att vi fått en prisuppgång under hösten.

Vi kan samtidigt konstatera att KLF har köpt in större volymer under skörd än senaste åren och vi får nya spannmålskunder varje år. Våra kunder uppskattar vår enkelhet och trygghet i spannmålsaffären och de ökade volymerna är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Våra skördepriser är i år något lägre än tidigare år, men många grödor har vi ändå, trots pressade priser, lyckats väl med i försäljningen.

Skördepriserna nedan är inklusive kontraktstillägg. I kolumn två redovisas skördepriser inklusive efterbetalningar.

KLFs skördepriser 2016

GrödaKr/dtKr/dt inkl efterbetalning  
Brödvete132137  
Exportvete132137  
Stärkelsevete129134  
Fodervete128133  
Vårvete145150  
Propino144149  
Irina141146  
Foderkorn115120  
Stärkelsekorn145150  
Råg127132  
Rågvete120125  
Havre113118  
Raps340345  
Foderärt165170