Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Årets skördepriser-KLF:s skördekontrakt ger bäst lönsamhet i din odling!

Skörden 2018 vill man helst glömma, men blir nog ändå en skörd vi alltid kommer att minnas. Efter en regnig höst 2017 med lägre höstsådd kom vårbruket till slut igång om än något senare än vi är vana vid. Torkan satte sedan in med full kraft och vi såg inte någon nederbörd att tala om från vårsådd fram till slutet av augusti. Med detta i bagaget bärgade Sverige sin sämsta skörd sedan 1950-talet.

För KLF:s del innebar detta att vi minskade vår invägning under skörd med cirka 35% mot ett normalår. Variationen mellan grödor och områden har varit stor men överlag tog de vårsådda grödorna mest skada, där halv skörd inte var ovanligt. Även i år ser vi fördelarna med KLF:s arealbaserade skördekontrakt där föreningen hanterar risken med varierande skördar. Vårt skördekontrakt ger dig bäst lönsamhet i din odling, där du kontrakterar och levererar din areal och får fullt pris för hela din skörd.
Tecknar du skördekontrakt med KLF riskerar du varken låga dagspriser vid stor skörd eller fakturor som skickas ut vid utebliven skörd, något som har stor betydelse för din lönsamhet i odlingen.

På spannmålsmarknaden ser vi två helt olika situationer före och efter sommarens torka. Priserna steg succesivt på världsmarknaden när det blev ett faktum att torkan tagit stor del av skörden i Europa, där de norra delarna drabbades värst. Att vi i Sverige, dessutom, tvingades övergå till att bli en importnation gjorde att fraktkostnaderna höjde det svenska priset ytterligare. Vårt skördepris ska spegla prisutvecklingen som varit under året, från januari till november. Vi är därför glada att kunna presentera priser som ligger rejält över de som vi sett de senaste åren, trots ett utmanande skördeår.

Vi på KLF vill passa på att önska dig en God Jul och ett Gott Nytt År! Stort tack för förtroendet att göra affärer med din spannmål och vi ser nu fram emot ett förhoppningsvis bättre skördeår 2019!

KLF:s skördepriser 2018, inklusive kontraktstillägg. Efterlikvid tillkommer

SortSkördepris   
Brödvete177 kr/dt   
Exportvete177 kr/dt   
Stärkelsevete175 kr/dt   
Fodervete172 kr/dt   
Vårvete182 kr/dt   
Irina/Planet195 kr/dt   
Foderkorn168 kr/dt   
Stärkelsekorn198 kr/dt   
Råg 170 kr/dt   
Rågvete165 kr/dt   
Foderhavre170 kr/dt   
Grynhavre190 kr/dt   
Raps340 kr/dt   
Foderärt195 kr/dt   
Åkerböna175 kr/dt   
KRAV rågvete300 kr/dt   
KRAV korn300 kr/dt   
KRAV havre310 kr/dt   
KRAV höstraps900 kr/dt   
KRAV åkerböna400 kr/dt   
KRAV fodervete305 kr/dt   
KRAV maltkorn340 kr/dt   
KRAV råg Herakles335 kr/dt   
KRAV grynhavre360 kr/dt   
KRAV brödvete350 kr/dt   
2:a års karens korn295 kr/dt   
2:a års karens rågvete300 kr/dt   
2:a års karens fodervete300 kr/dt   
2:a års karens råg275 kr/dt