Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Årets skördepris – vi betalar samma pris för HELA din skörd

Inför årets skörd var vi nervösa att vädret skulle upprepa sig från 2018. Våren startade nederbördsfattig och oron började sprida sig bland oss och våra kunder. Men lagom till Valborgsfirandet kom så det efterlängtade regnet som sedan avlöstes av sol och värme. Så fortsatte vädret hela sommaren vilket gav näst intill optimala betingelser för växtodling. Många lantbrukare upplevde en mycket bra skörd och det talades om rekordskördar på många håll. Även KLF har i år slagit nytt rekord med en invägd vikt på nästan 180 000 ton spannmål och oljeväxter, tack vare hög skörd och många nya kunder!

Vår kontraktsmodell visar återigen sin styrka. Oavsett vilken skörd du anger till oss, ger vi samma betalt för hela din skörd, så länge du har kontrakterat din areal till oss. Vi hanterar tryggt din spannmålsaffär och du kan koncentrera dig på odlingen. Det var grunden när föreningen startades 1931 och det är lika värdefullt för dig som odlare än idag.

Våra konkurrenter lockar med höga priser på en mindre volym som tecknas tidigt på våren, långt innan vi vet något om förutsättningarna för året. Sedan erbjuder man låga dagspriser i förhållande till marknaden, vilket får stora konsekvenser för det slutliga genomsnittspriset. Om du klickar här kan du se ett verkligt exempel på vilken stor betydelse det får för priset på din spannmål.
Vi är stolta över att kunna erbjuda dig marknadens bästa spannmålskontrakt där KLF hanterar väderrisken i din spannmålsaffär. Du får inga böter för utebliven skörd och inga låga dagspriser vid stor skörd. Samma pris betalas på HELA din skörd, oavsett storlek.

Årets spannmålsmarknad har präglats av stor skörd i hela EU och Ryssland men samtidigt har vädret varit mindre gynnsamt på andra håll i världen. Trots allt har det varit en god efterfrågan på spannmål från EU med en stor export till tredje land av vete, där även KLF varit delaktig.
Maltkorns marknaden har varit trögare med god tillgång och fallande priser som följd. Tyvärr upplever KLF kvalitetsproblem på det maltkorn som skördades efter regnet, något som påverkat grobarheten negativt. Detta har vi fått beakta i prissättningen. Marknaden på raps har varit stark i kraft av låga skördar i stora delar av världen. Samtidigt har efterfrågan varit god och detta ger det högsta rapspriset på många år. Tvärt emot har det på KRAV marknaden, där en allt större omställd areal har lagt press på marknaden samtidigt som konsumtionsökningen avtar. Detta ger något lägre priser jämfört med vad vi sett under flera år.
Gemensamt för alla grödor är att vi haft fördel av en svagare svensk valuta än vad vi är vana vid, något som ger oss lite högre spannmålspris.

Stort tack för att vi fick göra affär med din spannmål och vi ser fram emot ett nytt, gynnsamt växtodlings år!

Vi vill även passa på att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

KLF:s skördepriser 2019, inklusive kontraktstillägg - Efterlikvid tillkommer

SortKr/dt   
Brödvete138   
Exportvete138   
Stärkelsevete135   
Fodervete133   
Vårvete148   
Råg standard123   
Rågvete126   
Irina/Planet145   
Foderkorn125   
Grynhavre152   
Foderhavre125   
Raps365   
Foderärt190   
Åkerböna170   
KRAV brödvete240   
KRAV fodervete190   
KRAV vårvete275   
KRAV råg175   
KRAV rågvete183   
KRAV maltkorn252   
KRAV foderkorn183   
KRAV grynhavre300   
KRAV foderhavre205   
KRAV höstraps865   
KRAV åkerbönor350   
2-års karens fodervete175   
2-års karens råg150   
2-års karens rågvete160   
2-års karens korn160   
2-års karens foderhavre180   
2-års karens åkerböna330