Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Utökade affärsmöjligheter med KLF

För att få leverera oljeväxter till biobränsleindustrin erfordras att vi som leverantörer har kontroll på varans ursprung, och att odlingen uppfyller vissa kriterier. Detta styrs genom ett EU-direktiv (se faktaruta) och innebär att du som odlare bl.a. behöver fylla i en självdeklarationsblankett.

Detta ger oss fler möjligheter att sälja oljeväxter till den bäst betalande slutförbrukaren, både inom landet och på exportmarknaden.

Målet är att detta skall stärka våra oljeväxtaffärer och därmed kunna erbjuda dig ett bättre pris.

Självdeklarationen fyller du i under digitala kontrakt på ”Mina Sidor” när du tecknar ditt oljeväxtkontrakt. Har du inte fyllt i blanketten är du välkommen att kontakta Jessica Björk på KLF, 044- 28 52 16.

Fakta:
RED – Renewable Energy Directive
Sedan 1 januari 2011 gäller EUs direktiv för biodrivmedel.
Direktivet reglerar hur stor påverkan på växthuseffekten ett
biodrivmedel får ha genom hela livscykeln. Dessutom finns
delmål för råvarorna, där lantbruket kommer in.
För Sveriges del innebär detta i dagsläget begränsningar
i två fall: Mulljordar som nydikats samt mark som nyodlats
efter 1 januari 2008. Dessa två förhållanden anses ge en alltför
stor koldioxidpåverkan för att godkännas för odling av grödor
till bioenergiproduktion.