Sök
Foder
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
16 Dec

KLFs skördepriser 2016

Spannmålsåret har präglats av fortsatt stora lagernivåer på spannmål i världen med pressade priser som följd. I vårt närområde har priserna till viss del stått emot på grund av att framför allt Frankrike och Baltikum fick en dålig skörd. Detta har gynnat KLF då vi i år bl.a. har exporterat vete till Litauen.

Skörden i vårt område kännetecknas av stora variationer i avkastningen, där framför allt vårspannmålen drabbades hårt av torkan. Även höstsådden avkastade sämre än normalt. Att detta sammanfaller med de generellt sett lägre världsmarknadspriserna är såklart mycket olyckligt.

Kvalitén på vete har varit bra med högt protein, något som har efterfrågats på marknaden. Dessvärre hade många problem med högt protein i maltkorn, vilket gör att kornet inte fungerar hos mälterierna. Även rapsen fick en klart lägre skörd än normalt p.g.a. insektsangrepp och torka. Men där har marknaden till viss del kunnat kompensera skördebortfallet genom faktorer som prisuppgång på råolja och palmolja. Även låga rapsskördar i EU har gjort att vi fått en prisuppgång under hösten.

Vi kan samtidigt konstatera att KLF har köpt in större volymer under skörd än senaste åren och vi får nya spannmålskunder varje år. Våra kunder uppskattar vår enkelhet och trygghet i spannmålsaffären och de ökade volymerna är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Våra skördepriser är i år något lägre än tidigare år, men många grödor har vi ändå, trots pressade priser, lyckats väl med i försäljningen.

Skördepriserna nedan är inklusive kontraktstillägg. Efterlikvid tillkommer.

KLFs skördepriser 2016

Gröda                    Kr/dt
Brödvete                  132
Exportvete               132
Stärkelsevete           129
Fodervete                 128
Vårvete                     145
Propino                     144
Irina                          141
Foderkorn                 115
Stärkelsekorn           145
Råg                          127
Rågvete                    120
Havre                        113
Raps                         340
Foderärt                    165