Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
19 dec

Överlåtelse av verksamhet

Knislingeortens Lagerhusförening överlåter sin verksamhet till KLF

Vid extrastämma den 15 december 2016 beslöt medlemmarna i Knislingeortens Lagerhusförening att överlåta sin verksamhet till Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF. Från den 2 januari 2017 övertar KLF verksamheten.

Knislingeortens Lagerhusförening har under senaste året övervägt hur man ska gå vidare i sin verksamhet. De huvudsakliga alternativen har varit att driva föreningen vidare i egen regi eller ett fördjupat samarbete med någon annan part. Efter noggrant övervägande såg medlemmarna framför sig att det bästa alternativet för föreningen var att överlåta sin verksamhet till KLF.

-”Framtiden är alltid oviss men vi tror att vi i KLF långsiktigt får en mycket bra affärspartner för våra medlemmar och för hela lantbruket i vårt område”, säger Lars Gustafsson, ordförande i Knislingeortens Lagerhusförening.

KLF har hela tiden varit mycket positiva till förvärvet och ser stora möjligheter med verksamheten i Knislinge.

-”Anläggningen i Knislinge ger oss nya möjligheter, som t.ex. hantera KRAV-odlad spannmål, krossa spannmål i foderfabriken och tillgång till utökad spannmålslagring, något vi är i stort behov av”, Erik Wildt-Persson, VD KLF.

-”För oss blir det en pusselbit som faller på plats i vårt verksamhetsområde. I och med förvärvet av Knislingeortens Lagerhusförening kan vi erbjuda fler kunder att göra affärer med KLF och det ger oss utrymme att utöka vår verksamhet. Vi ser fram emot att välkomna nya medlemmar” säger Pål Nilsson, ordförande i KLF.

Frågor kring överlåtelsen besvaras av:
Lars Gustafsson, ordförande Knislingeortens Lagerhusförening 0708-55 15 24
Pål Nilsson, ordförande KLF 0709-67 92 21
Jörgen Paulsson, vice ordförande KLF 0708-51 61 65