Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
10 aug

Sortval stärkelsevete

KLF är en av de utvalda leverantörerna av stärkelsevete till The Absolut Company och stärkelsevete är en viktig gröda för KLF och för många av våra odlare. Även om vi inte hunnit så långt med årets skörd, börjar det bli dags att planera inför höstsådden.
Bland de höstvete sorter KLF saluför, är följande godkända av The Absolut Company inför 2018: Cubus, Nordh, Praktik, Mariboss samt nykomlingen Torp.

Cubus är populär i vårt odlingsområde och uppskattas för sin tidighet.  Nordh visar mycket bra resultat gällande stärkelsehalt och rymdvikt, båda viktiga parametrar för produktionen. Praktik har hög proteinhalt och säkert falltal, vilket gör den möjlig att odla även som kvarnvete.
Nykomlingen Torp visar prov på mycket hög avkastningspotential.

Mariboss har under flera år varit en populär sort som, om den odlas på rätt sätt, kan ge mycket bra skörd. För att nå bästa resultat vid odling av Mariboss ska man så tidigt med reducerad utsädesmängd och inte odla på allt för lätta jordar. Mariboss har ett lågt kvävebehov jämfört med andra sorter och svarar också bra på organiskt kväve i jorden. Därför skall kvävegivan reduceras med 20 kg generellt och ytterligare 20 kg på jordar med stallgödsel i växtföljden eller med hög mullhalt.

Kontakta gärna din säljare på KLF för mer information om våra sorter samt odlingskonceptet för stärkelsevete till The Absolut Company.