Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
17 apr

2017 – ännu ett händelserikt år för KLF

Vi lever i en föränderlig värld och 2017 var ännu ett bevis på att mycket händer i vår omvärld som även påverkar KLF. Vi har tagit emot vår största skörd någonsin, 160 000 ton, och det förtroendet är vi både glada och tacksamma för. Det visar att vår enkelhet i spannmålsaffären uppskattas av våra kunder, där vi betalar fullt pris för hela skörden oavsett hur stor den blir.

Att Ryssland i år skulle bärga en av de största skördarna någonsin var det få som trodde, när växtodlingsåret inleddes. Det har sedan pressat spannmålspriserna och gjort att Europa har haft svårt att hävda sig på spannmålsmarknaden. Detta har gjort att det har varit en svag efterfrågan på framför allt vete på exportmarknaden under hösten. Att det sedan har varit högkonjunktur i båtfraktmarknaden och bitvis brist på båtkapacitet har inte underlättat för oss nordbor. Att detta sammanfaller gör att vi har ett mycket stort spannmålslager vid 2017 års utgång. Men nu är all spannmål såld sedan en tid tillbaka och vi har en hektisk vår framför oss med många lastbilar och båtar som ska lastas innan ny skörd sätter igång.

Vår nya anläggning i Knislinge har under 2017 integrerats väl in i vår verksamhet. Bitvis har det varit mycket arbetskrävande men tack vare en mycket bra insats av alla involverade har det gått bra. Vi visste redan vid köpet att där fanns en del investeringsbehov innan anläggningen är uppe i den standarden vi vill ha den i. Detta arbete har påbörjats under 2017 och följer vår uppsatta plan men självklart påverkar det vårt ekonomiska utfall.

Resultatet för 2017 är tillfredställande med tanke på omständigheterna. Vi påverkas av investeringarna i vår anläggning i Knislinge och det faktum att vi fakturerade mindre spannmål på grund av låg skörd år 2016 samt utleveranserna av skörden 2017 har skjutits till andra sidan årsskiftet. Skörden 2017 saknade inte heller utmaning och blev en något mer kostsam historia än vad vi är vana vid. Övriga försäljningsområden presterar bra resultat vilket gör att vi i år kan göra en god utdelning till våra medlemmar.

Nu ser vi fram emot de utmaningar som 2018 för med sig. Skörden kommer sannolikt att bli lägre i år då många inte hade möjlighet att höstså vad man önskade och vårsådden är cirka två veckor senare än vad vi upplevt de senaste åren. Men osvuret är bäst, mycket kommer att hända innan vi kan lägga detta året bakom oss. 2018 kommer garanterat också att bli ett händelserikt år för KLF.

Tryck på länken för att se vår Årsredovisning för 2017.