Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
24 aug

Skörden 2018 – hur har det gått och vad händer nu?

Vi kan snart lägga 2018 års skörd bakom oss. Den kommer att gå till historien och bli en skörd vi sent kommer att glömma. Den ihållande torkan under våren och sommaren i kombination med extremt höga temperaturer har satt sina spår i svenskt lantbruk, med låga spannmålsskördar och grovfoderbrist som resultat. Många lantbrukare sitter nu i en mycket tuff situation och försöker överblicka konsekvenserna av årets skörd.

Totalt sett för KLF har torkan gjort att vi tagit emot ungefär 35% lägre volym än normalt. Värst drabbat är vårgrödorna som i många fall inte ens kommit upp i halv skörd. Situationen är densamma på många håll i landet och Sverige ser ut att gå mot sin sämsta skörd sedan 1992. Vi kommer för första gången på 25 år att gå från att vara ett överskottsland på spannmål till ett underskottsland. Som följd av detta kommer väsentliga mängder spannmål att importeras till Sverige.

För KLF:s del kommer vi att ha tillräckligt med spannmål för åtagande mot slutköparna. Våra foderfabriker kommer att försörjas med både egen och importerad spannmål, det blir konsekvensen av ett sådant här år. Detta innebär att foder finns att köpa hos oss även om KLF:s egen spannmål inte räcker fullt ut.

I den extrema situationen finns det lantbrukare som inte klarar att uppfylla sina spannmålskontrakt. Huvuddelen av KLF:s spannmål levereras på skördekontrakt. Dessa kontrakt är arealbaserade och har du som kund skördat och levererat den kontrakterade arealen till KLF har du uppfyllt ditt kontrakt. I vissa fall har kontrakterade arealer varit för dåliga för att kunna skördas eller skördats som foder åt egna djur. I dessa fall kommer KLF inte att kräva någon ersättning.

-”KLF:s arealbaserade skördekontrakt är en kontraktsform med låg risk för lantbrukaren. Så skall det vara även vid extrema situationer. De lantbrukare där skörden torkat bort eller de som varit tvungna att använda spannmål för att rädda sina egna djur har redan drabbats mycket hårt och kommer självklart inte att ställas till svars för uteblivna leveranser på skördekontrakt”, säger Erik Wildt-Persson, VD KLF.

Många lantbrukare i både Sverige och norra Europa fick en lägre höstsådd än normalt. Med en stor vårsådd var det mycket maltkorn som skulle i jorden, så marknadsutsikterna för maltkornet såg allt annat än ljus ut. Därför valde många lantbrukare att terminssäkra sin kommande maltkornsskörd till de priser som rådde då. Ett terminskontrakt är ett avtal med fast pris och volym. Nu vet vi att vädret har förändrat spelplanen rejält med kraftigt stigande priser som följd.

Ett avtal är ett avtal och det ska hållas. Det är grundregeln inom all handel – i annat fall går det inte att upprätta affärer. Detta gäller även inom spannmålshandeln och om leveranser uteblir hanteras detta genom att köparen fakturerar säljaren för utebliven volym. Detta hade varit det naturliga sättet att hantera den uppkomna situationen när det saknas kvantiteter på terminskontrakten.

KLF är ett medlemsägt företag och vi värnar om våra kunder och medlemmar, även i kristider. De kunder, som på grund av torkan, inte haft möjlighet att uppfylla sina terminskontrakt kommer därför att ges möjlighet att förlänga dessa kontrakt till nästa skörd. Det innebär att de lantbrukare som väljer att utnyttja denna möjlighet har på sig fram till den 30 september 2019 att fylla sina kontrakt. På så vis underlättar vi för våra kunder under det kommande året där likviditeten kommer bli ansträngd på många håll.

-”Det känns som en självklarhet för oss att hitta ett bra sätt att hjälpa våra medlemmar i krisen som den extrema torkan har skapat”, säger Erik Wildt-Persson, VD för KLF. ”Detta är en engångsåtgärd som vi förhoppningsvis aldrig ska behöva ta till igen”.