Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
25 mar

Vid Pulken serveras färdkost från KLF

Efter en flygresa som börjar nere i södra Europa tar sig tranorna en välbehövlig vila i våra trakter. Tranorna inte bara vilar, utan de ska även fylla på energidepåerna innan de fortsätter norrut till sina häckningsplatser. Detta skapar stora problem för lantbrukare som ungefär vid tiden för tranornas ankomst börjar så sina vårgrödor. En trana behöver äta ett par hekto per dag och de äter vad som finns ute på fälten. De har en skarp blick för såmaskiner och vet att här vankas det mat.

2005 satte man efter ett par års sondering igång med tranmatning. Man testade olika platser men kom fram till att Pulken utanför Yngsjö var ett bra ställe. Här finns grunda vattensamlingar där tranorna kan stå under natten. Detta är i första hand en skadeförebyggande åtgärd som under senare år växt till en turistattraktion som lockar tusentals besökare. På söndagskvällen, 24/3 kunde man räkna in nära 10 000 tranor vid Pulken och många besökare hittade också dit under helgen som gick.

För första gången har man i år startat matningen ett par dagar innan lantbrukarna runt om börjar så. Detta för att tranorna ska hitta till matningsplatsen innan fälten sås. Dialogen mellan lantbruket och projektet med utfodringen är en viktig del. Under våren 2018 var det kallt och vårsådden kom inte igång förrän tranorna gjort sitt stopp i Skåne. Man valde då att inte lägga ut mat eftersom det inte fanns några fält att förstöra.

KLF har i flera år varit en del i projektet som leverantör av spannmål. Det ser vi som en viktig del i att försöka stävja problemen för lantbrukarna i området.

Vill man titta på tranorna har man någon vecka till på sig innan alla har fortsatt sin resa till nordligare breddgrader.