Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
27 feb

Förlängt samarbete för fodertillverkning

Sedan 2006 har KLF haft ett samarbete med Lantmännen vad gäller foderproduktion. Nu har samarbetet förlängts, till båda parternas fördel.

Samarbetet innebär att KLF:s foder tillverkas i Lantmännens fabrik i Åhus. Lantmännen bistår med kompetens inom produktion och logistik samt samordnar inköp av foderråvaror.
Ungefär en fjärdedel av det foder som produceras i Åhus sker i KLF:s regi, vilket gynnar Lantmännen eftersom kapaciteten i fabriken kan maximeras. Att samarbetsavtalet nu har förlängts från och med den 1 januari i år är glädjande för alla inblandade.

Fredrik Jönsson, projektdirektör på Lantmännen, understryker vikten av att kunna utnyttja resurserna fullt ut:
– ”Att ha hög beläggning, alltså volym, i våra fabriker gör att vi kan driva en effektiv produktion, både vad gäller ekonomi och nyttjande av lokaler och utrustning. Det är glädjande att vi fortsätter ytterligare en femårsperiod!”.

Erik Wildt-Persson, VD på KLF:
-”Att fortsätta samarbeta med Lantmännen kring fodertillverkning i Åhus var ett naturligt val för oss. Att lokalt, så nära våra egna medlemmar, kunna ha en foderproduktion är både effektivt och hållbart över tid”.