Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
31 mar

Hur står det till med Kvävet?

Det ena året är inte det andra likt…..

Efter 2018 fanns det en hel del kväve kvar i backen som påverkade gödslingsstrategierna för 2019.
I år förväntar vi oss inte att så mycket kväve finns kvar, och måste därför anpassa våra strategier därefter för att nå en hög skörd med bra kvalitet.

Nollrutorna är ett mycket viktigt redskap för att värdera markens leverans av kväve.
Genom att sedan införa kompletterande gödsling och med hjälp av N-tester mäta grödans behov av kväve, kan rätt giva fastställas.

Vi på KLF hjälper gärna dig att mäta i fält med N-tester. Detta är aktuellt i stadie 37 i höstvete och i stadie 30-31 i maltkorn.
Nytt för i år är att vi även kan mäta i vårvete, även här i stadie 30-31.
Rätt proteinhalt är oerhört viktigt i vårvete, för att nå bästa betalning. Tänk på att anlägga nollruta även i vårvete!!

Nollruta i mellersta Blekinge 2020-03-26 i Praktik-vete:
Startgiva 90 kg N/ha i form av NS 27-4
Jordarten är lättlera/mellanlera
En något hög startgiva, men utifrån jordart, grödans utveckling samt den något sena tidpunkten togs beslut att ge en lite större startgiva än normalt.

Kontakta din växtodlingssäljare för mer information!