Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
13 maj

Behöver höstveten mer kväve?

Det börjar närma sig tidpunkten för beslut om ytterligare kvävebehov i höstveten. När grödan passerat stadie 37, när flaggbladet börjar titta fram, är det läge att dra nytta av de verktyg vi har till hands.

Med hjälp av Yara N-Tester kan vi mäta grödans behov av kväve. Med en tidigare anlagd noll-ruta kan vi bedöma markens leverans av kväve och med denna information kan beslut tas om ytterligare kvävebehov.

Vill du ha hjälp med mätning med N-Tester och diskussion kring kvävenivåer, kontakta oss på KLF!