Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
27 apr

2020 – Vi summerar ett annorlunda år….

Länk till Årsredovisning 2020

Det som i stor utsträckning präglat året är naturligtvis Corona-pandemin som även fått konsekvenser för lantbruksnäringen. Den ekonomiska skadan för vår del har blivit betydligt lindrigare än för många andra branscher. Däremot har pandemin påverkat hur det dagliga arbetet bedrivits.
Vi är en mindre organisation vilket gör att varje medarbetare är oerhört viktig för verksamheten. Samtidigt har vi ett försörjningsansvar gentemot våra kunder och därför har vi varit tvungna att arbeta på som vanligt i så stor utsträckning som möjligt. KLF valde tidigt att stänga ner sitt huvudkontor och införa hemarbete för alla anställda som hade möjlighet samt besöksförbud på våra anläggningar. Tack vare dessa åtgärder har vi kunnat hålla igång vår verksamhet fullt ut.

Resultatet för 2020 når inte riktigt upp till målsättningarna.
– Vi är inte fullt nöjda, säger Erik Wildt-Persson. Vi har vänt trenden vilket är bra, men långsiktigt behöver lönsamheten förbättras. Resultatet är klart bättre än 2019 men behöver ligga högre än så. Samtidigt har KLF levererat ett bra skördepris som ligger helt i linje med marknaden.
För KLF:s del uppstod en del kvalitetsutmaningar när det gällde maltkorn från skörden 2019. Den del av maltkornet som skördades efter regnet förlorade grobarhet under lagringen och fick gå som foder, vilket orsakade ett stort ekonomiskt avbräck.

Skördevolymerna blev stora, även om det inte slogs några rekord i år. Det som kännetecknade skörden var det rekordhöga tempot. På 16 dagar ihållande skörd togs 80% av volymen omhand på våra anläggningar.
Anläggningen i Åhus slog rekord i antalet båtutlastningar under 2020. Hela 24 båtar lastades ut, vilket kan jämföras med det tidigare årsrekordet på 15 båtar.
Årets stora volym är ett tecken på att KLF även i fortsättningen kommer att ligga på en högre skördevolym. Därför är det viktigt att vi får den nya terminalen i Åhus klar, det är tydligt att den är viktig för oss.
Pandemin har dock försvårat möjligheterna att sitta ner och diskutera projektet med alla inblandade parter vilket inneburit en viss fördröjning.

Även på fodersidan var utvecklingen god med ett generellt bra resultat. Det är imponerande, inte minst med tanke på att marknaden i stort har gått tillbaka.
Under hösten och vintern har vi sett stora prisuppgångar på många foderråvaror, vilket skapat stora utmaningar både för oss och våra kunder.

Inom växtodlingen har året bjudit på både utmaningar och nya möjligheter. Under året skapades nya möjligheter inom spannmålsutsäde genom det nya samarbetet med Nordic Seed. Detta innebär att KLF kommer att ta ett steg närmare utsädesaffären. Vi kan vara med och påverka valet av sorter och anpassa urvalet för just vår region. Det ger oss möjligheter att utifrån våra erfarenheter plocka ut just de sorter som är bäst för våra medlemmar och deras förutsättningar.
Under vintern och våren föll priserna på mineralgödsel i och med att råvarupriserna gick ner. Vi ligger långt fram i leveranskedjan vilket gör att vi måste ha god framförhållning. När priserna faller blir därför lönsamheten lägre eftersom gödningen köpts in till ett högre pris.

Nya årets inledning
Omsättning på en fortsatt hög nivå med stora spannmålsvolymer som ska levereras ut. Förutsättningarna ser goda ut med en bra kvalitet och prisnivåer på den spannmål som lastas ut, även om försäljningen skedde redan under 2020.
Vi ser en mycket stor höstsådd som står fint efter vintern och ett något mer utdraget vårbruk är i princip avslutat. Det är stor efterfrågan på goda råd från våra duktiga växtodlingssäljare och tillsammans lägger vi nu grunden för en bra skörd 2021, men mycket kan hända fram tills dess.
De höga råvarupriserna på foder har tyvärr satt sitt avtryck i lönsamheten och vi hoppas att prishöjningar på kött och mjölk ska säkerställa en god lönsamhet till våra kunder, även om vi gör allt vi kan för att hitta prisvärda råvaror.

Pandemin ser tyvärr inte ut att släppa taget om oss men vaccinationerna går framåt, även om vi hoppats på lite högre tempo. Vi får nog förbereda oss på en skörd liknande fjolårets där vi även i år kommer vidta en del försiktighetsåtgärder i spannmålsmottagningen.

Håll er friska, så ses vi om några månader i spannmålsskörden! Glöm inte skicka in era skördekontrakt – vi har marknadens BÄSTA skördekontrakt!

Länk till Årsredovisning 2020