Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
9 nov

Dispens från Absolut gällande Stärkelsevete

Från The Absolut Company ges nu dispens för ogräsbehandling i stärkelsevete fram till den 25/11. Detta på grund av de besvärliga väderförhållande vi haft under hösten.
Ett villkor för dig som odlare är att det skall vara rätt förutsättningar för en bra behandling och att vid eventuell revision kunna motivera varför man valt att utföra en sen höstbehandling.
I denna bedömning skall parametrar som t.ex. väderförhållande, ogräsarter och ogrästryck ingå.

En kombination av höst- och vårbehandling brukar vara den strategi som ger bäst resultat och lägger grunden för en situation där man inte tvingas till tidiga ogräsbehandlingar på våren, vilket vissa år kan vara svårt att lyckas med p.g.a. ogynnsamma väderförhållanden i kombination med stora ogräs.