Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
29 jul

Aktuellt skördeläge

Uppdatering 2022-07-29

Skörden av höstkornet är i sin sluttamp och börjar så smått att klinga av. Kvalitén har överlag varit god och vattenhalterna har i de flesta fall pendlat mellan 15–17 %.

Vi har tagit emot ett antal leveranser maltkorn under det senaste dygnet som främst är av sorten Laureate tröskat på lättare jordar. Proteinhalterna är ganska spretiga så här tidigt in i skörden men ligger främst i det nedre intervallet av den godkända skalan. Det är utan tvekan så att vi ligger på en lägre nivå än förra året. Vattenhalterna börjar också komma ner en bit och mycket av det som levererats ligger i spannet 15–17 % vattenhalt.

Vi har under fredagen tagit emot de första leveranserna av råg av sorten Herakles. Vattenhalten låg kring 17 % och falltalet en bit över 300. Vi har även testat en del inkomna förprov på råg och alla dessa har med väldigt god marginal varit över gränsvärdet 120. Mycket råg har dessutom ganska hög vattenhalt (runt 20 %) vilket indikerar att det ännu inte är riktigt moget. När rågen mognar av ser man i princip alltid ett stigande falltal.

Det kommer in en del raps till Karpalund också där de flesta inleveranser ligger på en vattenhalt under 10 %. Vi har enbart fått in ett fåtal leveranser av vete än så länge är det svårt att dra några slutsatser om kvalitén.

Förprover Råg

 

 

Uppdatering 2022-07-25

Skörden av höstkornet har nått toppen och börjar så smått att klinga av. Kvalitén har överlag varit god och vattenhalterna har i de flesta fall pendlat mellan 14–15 %.

Vi tog i fredags emot den första veten och vårkornet för säsongen. Det har tröskats på lätt jord och vattenhalterna har varit i det högre spannet runt 20 %. Gällande kvalitén på den tröskade spannmålen är det ännu för tidigt att dra några kvalificerade slutsatser. Under måndagen har även den första rapsen kommit in till vår anläggning i Karpalund.

KLF har ännu inte tagit emot någon råg och med tanke på väderutvecklingen fram till nu och att det ännu inte är fullt moget ser vi ingen anledning till oro över falltalet för rågen för tillfället. Vi kommer presentera analysvärden här på vår hemsida i takt med att de första leveranserna av råg görs.

Det är viktigt att poängtera att vi är precis i inledningen av skörden och med tanke på vattenhalten på den inkomna spannmålen finns det i nuläget ingen anledning att stressa ut i fält.