Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
2 sep

Dags att summera skörd 2022

Årets spannmålsskörd är i stora drag avslutad. Kvar finns lite av de sena grödorna som vårvete, vårraps och åkerbönor.

De låga vattenhalterna i spannmålen resulterade i en mycket intensiv skörd som alla med gemensamma krafter lyckades hantera fint.
Vårkornet har belönat oss med en stor skörd vilket resulterat i generellt lägre proteinhalter än vi normalt brukar se. I takt med att skörden fortlöpt har vi sett något stigande proteinhalter och fullt fokus ligger nu på att hitta en så god avsättning som möjligt för den vara vi fått in.

Brödveten har påvisat klart lägre protein än normalt med ett snitt strax över 11%, vilket ändå är ok. I övrigt har det varit bra kvalitet på grödorna.

Idag har vi passerat 150 000 ton invägd spannmål. När vi stänger skördeperioden räknar vi med cirka 155 000 ton, vilket är något lägre än förväntat.
Detta beror främst på de lägre vattenhalterna i spannmålen. Såhär långt, på avräknad spannmål, ligger snittet på 14,72% mot vårt 5-årssnitt på 16,20%.
Korn och raps visar på mycket höga skördar – i många fall rekord!
Vi har sett något större variationer i avkastning på höstvete än vad vi väntat oss, allt från normal skörd hos en del till rekord på andra gårdar. Detta drar ner totalinvägningen något.

Vi har nu rejält fullt i våra silos på samtliga anläggningar så nu är det dags att börja ta hand om och förvalta det skörden har inbringat.

Stort tack till alla som på ett eller annat vis varit delaktiga i skörd 2022!