Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
16 dec

Den enes bröd……

Det gamla talesättet stämmer tyvärr mycket väl in för att beskriva bakgrunden till årets skördepris.
Skörden 2022 kommer man inte främst att minnas på grund av den generellt sett goda avkastningsnivån och det gynnsamma skördevädret. Året kommer i stället att gå till historien som året då vi upplevde ett extremt högt spannmålspris. Man kunde önska att det var en ökad efterfrågan på våra produkter som drev upp priset på spannmål och raps. I stället var det Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina som mer eller mindre utlöste panik på världsmarknaden med skenande priser som följd.

Årets skördepris är över 100 kr/dt högre än i fjol på de flesta grödorna, och kombinerar man det med årets goda skördeutfall ger vårt skördepris för de flesta lantbrukare en god lönsamhet i odlingen. Visst fanns det utmaningar med låga proteiner i vete och maltkorn samt en del mjöldryga i rågen men generellt sett var årets skörd mycket god. Detta är extra glädjande efter fjolårets svaga skörd som gav mycket mer att önska.

Även om priserna upplevdes höga under skörden, har vi kunnat prestera ett skördepris som ligger en bra bit över dagspriserna som rådde i skörd, framför allt på vårgrödorna. Visa av fjolåret vet vi att det är omöjligt att veta skördens utfall redan under våren. KLF:s stabila skördekontrakt, där vi betalar fullt för hela skörden ger den överlägset bästa lönsamheten i din odling. Du kan tryggt fokusera på odlingssäsongens utmaningar för att nå full potential av dina fält.

Utöver alla politiska utmaningar och logistiska problem som påverkat årets priser ser vi att många stora produktionsområden har haft en lite svagare skörd än väntat, som till exempel EU, Nordamerika och nu Argentina. Samtidigt ser Ryssland ut att ha bärgat en mycket bra skörd tillsammans med Australien, som ser ut att upprepa fjolårets rekordnivåer.
Allt detta tillsammans har skapat en mycket turbulent och osäker marknad med stora variationer i pris från dag till dag. Detta har varit en utmaning för oss som spannmålshandlare att hantera, men årets skördpris visar upp KLF-kontraktets styrka med sina höga prisnivåer, där vi har lyckats väl i våra försäljningar av din spannmål.

Vi är ödmjuka för det förtroendet vi fått och vi hoppas att du är nöjd med vad vi har presterat.
Alla vi på KLF ser fram emot att få fortsätta göra affärer med din spannmål och de insatsvaror som du behöver i din odling.

Samtidigt vill vi även passa på att önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

HÄR HITTAR DU SKÖRDEPRISERNA FÖR 2022