Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 11. Uteslutning

Om medlem bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål och inte rättar sig efter av styrelsen skriftligen meddelad varning, har styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur föreningen.

Om medlem, utan att förhållanden enligt första stycket föreligger, inte haft en genomsnittlig insatsgrundande omsättning med föreningen under de fem senaste räkenskapsåren på lägst 10 000 kr, äger styrelsen anmana medlemmen att uppsäga sig till utträde samt, om denne inte därefter inom tre månader efterkommer denna anmaning eller skriftligen anmäler önskan att alltjämt kvarstå i föreningen, utesluta medlemmen.

Medlem, som inte godkänner styrelsens beslut om uteslutning, har rätt att hänskjuta ärendet till föreningsstämmans prövning genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det meddelande om uteslutningen avsänts till medlemmen.