Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 12. Tid för utträde

Utom i de fall som avses i 3 kap. 7 § (insatsskärpning mm) och 16 kap. 27 § (fusion) föreningslagen, äger avgång ur föreningen rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter tre månader efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.