Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 13. Rätt att få ut insats

1 mom.
Avgången medlem har rätt att få ut inbetalda och emitterade medlemsinsatser (tillgodoförda och genom handel förvärvade emissionsinsatser) samt beslutad vinstutdelning enlighet med 10 kap. 11-13 § föreningslagen om avgången inte beror på uteslutning enligt § 11 dessa stadgar.

2 mom.
Återbetalning enligt 1 mom. ska ske med en tredje del per år med början sex månader från tidpunkten för avgången. Styrelsen kan för särskilda fall besluta om kortare återbetalningstid. I sådana fall ska föreningen erhålla räntekompensation enligt de regler styrelsen beslutar.

3 mom.
Inbetalda grundinsatser och emitterade medlemsinsatser betalas inte ut under den tid medlemskapet består.

4 mom.
Den, som utan att vara medlem, efter överlåtelse förvärvat medlems andel och inte sökt inträde inom den i § 6 angivna tiden eller vilkens ansökan om inträde avslagits har den rätt att få ut insats eller del i uppkommen vinst såsom avgången medlem har enligt 1 mom.