Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 23. Valberedning

Valberedningen består av totalt sex ledamöter varav en ordförande med en mandattid av tre år. Övriga ledamöter sitter under en mandattid av fem år. Ordförande i valberedningen väljs ur sittande valberedning eller en person som tidigare suttit en period i valberedningen. Ordförande i valberedningen utses av ordinarie föreningsstämma på förslag av styrelsen.
Nyval av en ledamot ska ske varje år.
Föreningsstämmans val och beslut enligt § 21 vid punkterna 1, 4, 13, 14, 15 och 17 ska beredas av valberedningen.

Valberedningens förslag till personval och ersättningar ska finnas tillgängligt på föreningens hemsida senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.