Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 23. Valberedning

Valberedningen består av totalt sex ledamöter varav en ordförande med en mandattid av tre år. Övriga ledamöter sitter under en mandattid av fem år. Ordförande i valberedningen väljs ur sittande valberedning eller en person som tidigare suttit en period i valberedningen. Ordförande i valberedningen utses av ordinarie föreningsstämma på förslag av styrelsen.
Nyval av en ledamot ska ske varje år.
Föreningsstämmans val och beslut enligt § 21 vid punkterna 1, 4, 13, 14 och 15  ska beredas av valberedningen.

Valberedningens förslag till personval och ersättningar ska finnas tillgängligt på föreningens hemsida senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.