Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 25. Vinstdelningsgrunder

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med de begränsningar som framgår av 9 kap. 3 § föreningslagen, enligt föreningsstämmans beslut:

  1. Fonderas och/eller
  2. Föras i ny räkning och/eller
  3. Utdelas mellan medlemmar i förhållande till deras inbetalda insatser och/eller
  4. Fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den likvid de uppburit och/eller
    de kvantiteter spannmål, oljeväxter och trindsäd, för vilka likvid inte erhållits från
    föreningen, som de legolagrat under året och/eller
  5. Användas för 9 kap. 5 § föreningslagen, angivna ändamål.