Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 25. Vinstdelningsgrunder

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med de begränsningar som anges i 12 kap. 3-4 §§ föreningslagen, fördelas i enlighet med föreningsstämmans beslut efter förslag av styrelsen.
Utdelningsbart fritt eget kapital ska disponeras enligt följande:

  1. utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt 9 § dessa stadgar.
    Vad därefter återstår ska
  2. fonderas och/eller
  3. föras i ny räkning och/eller
  4. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras insatsgrundande omsättning med föreningen; styrelsen har härvid rätt att besluta att viss eller vissa produkter ska tas bort från och/eller läggas till den insatsgrundande omsättningen såvitt avser fördelningsunderlaget enligt denna punkt och har härvid rätt att fastställa olika procentsatser för olika produkter och/eller
  5. utdelas till medlemmar och avgångna medlemmar i förhållande till innestående inbetalda medlemsinsatser och/eller
  6. utdelas till medlemmar och avgångna medlemmar i förhållande till emitterade medlemsinsatser och/eller
  7. överföras till medlemsinsatserna som insatsemission enligt § 26 dessa stadgar och/eller
  8. användas för i 12 kap. 6 § föreningslagen angivna ändamål