Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
12 apr

§ 26. Insatsemission

Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 3 § föreningslagen, fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission.
Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna ska ligga medlemmarnas inbetalda medlemsinsatser eller inbetalda och emitterade medlemsinsatser och/eller medlemmarnas omsättning med föreningen under ett visst antal hela räkenskapsår tillbaka, dock högst fem år.

Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring till medlemsinsatserna genom insatsemission av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.
Styrelsen föreslår föreningsstämman vilken/vilka fördelningsgrund(er) som ska tillämpas och, i förekommande fall, fördelningen mellan grunderna vid varje insatsemission.