Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
12 apr

§ 31. Slitande av tvister

Tvist mellan föreningen på ena samt styrelsen, ledamot av denna, likvidator, medlem eller röstberättigad, som inte är medlem, på andra sidan, ska avgöras av domstol på den ort där styrelsen har sitt säte, såvida parterna inte enas om avgörande enligt lagen om skiljemän.