Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 5. Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente

Har medlems andel övergått till annan på grund av bodelning, arv eller testamente, äger förvärvaren rätt att inträda i medlemmens ställe om förvärvaren fyller förutsättningarna i 4 §.
Då det gäller förvärv av avliden medlems andel, ska ansökan om inträde göras inom sex månader efter dödsfallet eller, om den i 12 § angivna tiden för avgång då ännu inte inträffat, senast vid den tiden. Har förvärvet skett genom bodelning, ska ansökan om inträde göras inom samma tid från förvärvet.
Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter, intill dess avgången inträffar på grund av att medlemskapet övergått på annan eller ansökan om medlemskap inte gjorts inom föreskriven tid eller avslagits.