Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 7. Insatsskyldighet

1 mom.
Medlem ska delta i föreningen med en insats som uppgår till 1-10% av medlemmens omsättningsvärde för levererade produkter och inköpta produkter.

Föreningsstämman beslutar, efter förslag från styrelsen, om aktuell procentsats inom intervallet och kan fastställa olika procentsatser för levererade respektive inköpta produkter. Det är också möjligt att fastställa olika procentsatser för produkter inom respektive kategori.

Insatsskyldigheten avrundas till närmast lägre tusental kronor.

Med medlems omsättningsvärde förstås genomsnittet av medlemmens årliga leveranser till och inköp från föreningen under de fem senaste förflutna räkenskapsåren eller det lägre antal räkenskapsår som medlemskapet varat. Styrelsen kan besluta att vissa produkter inte ska ingå i omsättningsvärdet.

Beräkning av genomsnittet ska ske årligen om styrelsen inte beslutat annat.

Medlems insatsskyldighet ändras då
– medlemmens omsättningsvärde ökat
– medlemmens omsättningsvärde minskat med minst 10%
– den i ovan i detta moment angivna procentsats ökat eller minskat enligt beslut av föreningsstämman.

Preliminär insatsberäkning
Under de fem första åren efter inträdet är medlemmens insatsskyldighet den som styrelsen årligen uppskattningsvis bestämmer och därefter beräknas insatsskyldigheten enligt vad som anges i första stycket.

Medlemslån
Efter styrelsens prövning får av slutbetalning som lån till föreningen innehållas ett belopp uppgående till högst fem gånger det belopp, varmed medlemmen ska delta i föreningen i form av insatser.
Föreningen är skyldig att, sedan medlem utträtt, vid avgången återbetala detta lån.

2 mom.
Grundinsats
Medlems insatsskyldighet utgör lägst 10 000 kronor.

3 mom.
Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet.