Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 19. Revision

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas tre revisorer och två suppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En av revisorerna samt en av suppleanterna ska vara auktoriserad revisor.
Revisorerna ska senast den 30 april avlämna sin revisionsberättelse.