Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
9 nov

Kalvar och Ungnöt

Kalvar och Ungnöt

Växande ungdjur, oavsett ras, produktionsform, rekryteringsdjur mm har en stor uppgift framför sig. De ska vid en viss tidpunkt vara slaktmogna och även vara
redo för seminering vid en tidpunkt.

Det mest lönsamma är oftast att hålla en hög tillväxttakt på djuren.
Vänj kalvarna vid kraftfoder innan avvänjning så minskar risken för tapp i tillväxten under den perioden. Väg eller mät kalvarna/ungdjuren med jämna
intervall så att du ser att djuren växer i den takt du planerat och utfodrar för.

Ju yngre djuret är desto högre krav ställer det på proteinnivå och proteinkvalitet i fodret. Det gynnar tillväxt och muskelansättning att välja ett foder som är anpassat för just den djurgruppen. Vilken tillväxttakt som är lämplig beror på vilken produktionsform du har. Mellankalvar och gödtjurar är den produktion som är mest intensiv och kraftfoderkrävande.

KLF fokuserar på råvaror av bra kvalitet och en råvarusammansättning i recepten som är skonsamt för djuren. Vilket av våra foder du ska välja beror på produktionsinriktning, kön, ålder och ras på djuren.

Komet, Alert och Salut
Komet och Alert fungerar bra som startfoder till mellankalvar och gödtjurar.
Fodret kan utfodras från avvänjningen och framåt. Vid åtta respektive tio månader för mjölk- respektive köttras byter man foder till Salut för att minska proteintilldelningen och öka fettansättningen. Även till rekryteringsdjur fungerar Alert utmärkt.

Balans och Final
Använder du drank i utfodringen är Balans och Final de foder som vi rekommenderar till intensivt uppfödda ungdjur. Dessa foder är anpassade till drankens egenskaper så att proteinnivå och fiberkvalitet kompletterar drankens egenskaper.

Harmoni Nöt
Ett KRAV-godkänt ungnötsfoder som passar de flesta ungdjur.