Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
9 nov

Suggor

Suggfoder

Den digivande suggan kan jämföras med en högpresterande toppidrottare.
Suggan behöver vara i så god kondition att hon klarar grisningen bra och
snabbt kommer upp i konsumtionsförmåga och producerar mycket mjölk
till sina smågrisar.

Ajour är ett dräktighetsfoder där aminosyror, mineraler och övriga näringsämne
är anpassade till den dräktiga suggan.

Alstra är ett enkelt enhetsfoder som kan användas till digivande suggor i en
extensiv produktion. Alstra är också ett utmärkt foder till dräktiga suggor för
de besättningar som har en intensiv produktion och där suggorna behöver ett
bra foder för att bygga upp sitt hull under dräktigheten.

Action är ett enhetsfoder för besättningar med en stabil produktion och ett
gott hälsoläge.

Aktiv är digivningsfodret för besättningar med mycket hög produktion och
många unga djur i besättningen.

Astrid liknat Aktiv i sin sammansättning, men har något lägre protein- och
energiinnehåll. Astrid passar utmärkt i besättningar med hög produktion och
där suggorna har en god konsumtionsförmåga.