Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
29 maj

Ett skepp kommer lastat……

KLF är just nu inne i en intensiv period med båtutlastningar av spannmål.
Vi passade på att ta en pratstund med överstyrman Henrik Bengtsson på båten Lister som var på KLF:s Åhusanläggning och lastade höstvete den 25-28 maj.
Slutdestination för just denna last var Rostock.
Överstyrmannen är direkt under kapten och ansvarar för lastning/lossning av fartyget. Det är han som pumpar in och ut ballastvatten

Henrik Bengtsson

under tiden båten lastar/lossar. Henrik är utbildad sjökapten och har arbetat på Lister i cirka 2,5 år men har varit anställd av rederiet Uman Shipping i 11 år.

På Lister arbetar vanligtvis åtta personer, men på just denna resa har de även en motorelev med i besättningen. Henrik är den enda svensken ombord medan övrig personal kommer från Polen. Alla har sina egna arbetsuppgifter på båten, men man hjälps åt och får rycka in där det behövs.
Personalen på Lister arbetar i sex veckor för att sedan ha sex veckors ledighet.
-”Då får man passa på att göra vad andra gör på sina helger”, säger Henrik. Har man ledigt på helgerna under arbets
perioderna används tiden till att utforska hamnen man befinner sig i, man grillar, slappar och har det allmänt bra.

När skörden är i full gång på KLF har även fartygen mer att göra. Då kan det lastas och lossas dygnet runt och även på helgerna.

Lister transporterar spannmål och träpellets. Det är ingen större skillnad när det kommer till lastning och lossning av dessa produkter. Däremot kan tiden det tar att lasta/lossa variera, beroende på vilken utrustning som finns i de olika hamnarna. Transporterna går oftast runt Östersjöområdet men ibland blir det avstickare till England och Skottland.

Lister har sin hemmahamn i Torshamn på Färöarna, men här är de aldrig. Det är endast fartyget som är registrerat här. Uman Shipping har sitt huvudkontor i Karlshamn och det är oftast härifrån fartyget utgår. Här bunkrar man även med mat och andra förnödenheter.

I anslutning till lastningen hittar vi även Alf Bengtsson. Han arbetar som kontrollant åt Eurocargo services, ESC, och det är han som kontrollerar höstveten som lastas. Innan man kan börja lasta spannmålen gör kontrollanten en inspektion av lastutrymmet för att säkerställa att utrymmet är rent och snyggt. Under hela lastningsprocessen rapporterar Alf analysresultat och information om lastningen till ESC-kontoret som därefter rapporterar vidare till sina beställare.

Oftast är det köparen som anlitar kontrollanten, men i detta fall är det säljaren, alltså KLF. Ibland vet Alf inte vem som beställt jobbet, och det är det bästa tycker han.
Alf kontrollerar mestadels lastning av spannmål, gödsel och foderråvaror. Vid lastning av spannmål är det mer jobb än vid lastning av gödsel. Är det gödsel man lastar är det mer en visuell kontroll, exempelvis att där inte finns klumpar i gödseln vid lösviktslastning eller att säckarna är hela vid storsäckslastning. Vid spannmålslastning däremot är det mycket provtagning och analyser som skall utföras. För just denna lastning kontrolleras löpande vattenhalt, protein, falltal, rymdvikt samt orenheter.

Lastningen av höstvete fortgår som det ska och snart är det dags för Lister att ge sig ut på haven mot ny destination. Vi önskar god tur!