Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
24 okt

Nu kan du se världsmarknadspriset på vår hemsida

Priset på spannmål styrs av utbud och efterfrågan runt om i världen. Det finns två huvudsakliga handelsplatser för våra viktigaste jordbruksråvaror, nämligen råvarubörserna i Chicago och Paris. Här handlas dagligen spannmålskontrakt med leverans på någon fysisk plats framåt i tiden. Härmed läggs det grundläggande priset för bl a vete, raps och soja. Beroende på var i världen man befinner sig, sker det avdrag eller tillägg på detta priset utifrån tillgång, efterfrågan och logistikkostnader.

För vår del är det i huvudsak börsen i Paris, Euronext, som är det viktigaste instrumentet att följa för att får en uppfattning om prisutvecklingen på vete och raps.
Sojan, som är en viktig foderråvara, produceras till stor del i Nord- och Sydamerika och därmed är det Chicagobörsen som sätter priset här. Dessa råvaror noteras i Euro respektive Dollar och därmed får den aktuella växelkursen stor påverkan på priset vi ser i svenska kronor.

All vete och raps KLF säljer, har en koppling till börspriset. Utifrån hur börsen utvecklas, förändras även de priser vi kan erbjuda våra kunder. I normala fall är Sverige ett överskottsland på spannmål med våra goda förutsättningar för jordbruk. Även om vår befolkning växer, konsumerar vi ännu inte lika mycket som vi producerar. Därmed går en stor andel av den svenska skörden på export med kostnader för frakter till slutkunden som följd. Hur stort detta avdraget på börspriset blir, beror på hur stor efterfrågan det är på vår spannmål, hur tuff konkurrensen är från andra länder samt vilken kvalitet spannmålen har.

För att du som odlare dagligen skall kunna följa med i prisutvecklingen, lanserar vi nu börspriserna på vår hemsida. De uppdateras varje dag med aktuell stängningskurs från dagen före.
Du kan alltid kontakta oss för ett dagsaktuellt pris på din spannmål om du önskar sälja din skörd till terminspris.